Visstidsanställning

För några dagar sedan skrev vi ett inlägg om anställningsavtal där vi hade särskilt fokus på tillsvidareanställning. Du finner inlägget här om du vill läsa det. Idag ska vi fortsätta i samma spår men med fokus på visstidsanställning, dina rättigheter och skyldigheter som visstidsanställd. Hoppas du finner det lika intressant som vi.

Kille som blandar drinkar. Visstidsanställning.

Vad innebär en visstidsanställning?

En visstidsanställning är begränsad till högst två år och är därmed en tidsbegränsad anställning. En visstidsanställning har ett bestämt start- och slutdatum. Syftet med visstidsanställning är att den varar en begränsad och bestämd period. Syftet är alltså inte att den ska övergå till en tillsvidareanställning. I det fall anställningen varar i längre än två år övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning när två år löpt ut, det kallas för att bli “inlasad” eller “inkonverterad”. Om du som anställd blivit inlasad gäller tillsvidareanställningen med samma villkor som du hade under den tid då du var visstidsanställd.

Det krävs att det skrivs i avtalet att det är en visstidsanställning, om det inte görs ses anställningen som en tillsvidareanställning. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan det dock innehålla bestämmelser som avviker från LAS, Lagen om anställningsskydd.

Det vanligaste är att en anställning gäller tillsvidare och enligt LAS, Lagen om anställningsskydd, ska det också vara huvudregeln. Tillsvidareanställning kallas med annan benämning för fast anställning. Det finns några situationer då arbetsgivaren finner det lämpligt att anställa personer för en begränsad period. Det gäller vid bland annat projektarbete, vikariat, säsongsanställning och provanställning. Anställningar som rör personer som är över 67 år får också tidsbegränsas. Några särskilda skäl till tidsbegränsningen behöver inte uppges.

Hur långt kan visstidsanställningen sträcka sig?

Visstidsanställningen får maximalt sträcka sig över två år. Anställningsformen får inte användas när arbetstagaren tidigare utfört liknande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren under de senaste fem åren under sammanlagt två års tid.

Uppsägning vid allmän visstidsanställning

Du som arbetstagare behöver inga särskilda skäl för att säga upp dig och huvudregeln är att du har en månads uppsägningstid. För denna anställningsform finns det dock ingen bestämd uppsägningstid i lag.  Om du önskar säga upp dig ska du kolla på villkoren i ditt anställningsavtal. Där bör din uppsägningstid vara formulerad, alternativt med hänvisning till kollektivavtal eller LAS. Som inom många delar av juridiken är mycket beroende av omständigheterna, det är med andra ord ofta svårt att ge raka svar. Reglerna som gäller för uppsägning av en visstidsanställning beror på flertalet olika saker. Några av dessa är vilken sektor du arbetar inom, om det finns kollektivavtal eller inte samt villkoren i ditt anställningsavtal.

Huvudregeln är att om en arbetsgivare önskar säga upp ett visstidsanställningsavtal före dess utgångsdatum krävs det att han eller hon har förbehållit sig denna rätt. Hen ska även ha en godtagbar anledning till uppsägning. Om uppsägningstid inte anges har arbetsgivaren ingen rätt att säga upp den visstidsanställde. Däremot har arbetsgivaren rätt att avskeda den anställde, men som arbetsgivare får man endast avskeda en anställd om arbetstagaren agerat grovt felaktigt.

Företrädesrätt

Du som är eller varit visstidsanställd kan ha företrädesrätt till återanställning. För att ha företrädesrätt krävs följande:

  • Att du varit anställd i tolv månader eller mer inom en period på tre år
  • Företrädesrätten gäller den sista månaden av din visstidsanställning och fram till nio månader efter avslutad anställning
  • Att du skriftligt talar om för arbetsgivaren att du önskar nyttja din företrädesrätt
  • Att du har de kvalifikationer som krävs för den anställning du önskar

Visstidsanställningsavtal?

För att vara visstidsanställd krävs ett avtal för detta, det är som nämnt ovan en anställningsform med definierat start- och slutdatum. Om du inte har ett visstidsanställningsavtal anses du vara tillsvidareanställd, vilket ofta benämns som fast anställd.

Kan anställningsavtalet innehålla vilka villkor som helst?

Nej, ditt anställningsavtal kan inte innehålla vilka villkor som helst. Antingen så har din arbetsgivare kollektivavtal eller ej. Om din arbetstagare har ett kollektivavtal får han eller hon inte ställa upp villkor i ditt anställningsavtal som strider mot det. I de fall din arbetsgivare saknar kollektivavtal får ditt anställningsavtal inte innehålla villkor som strider mot reglerna i LAS. Är du är osäker på om ditt anställningsavtal innehåller oskäliga villkor? Eller känns något felaktigt? Då anser vi att du borde ta kontakt med en jurist som hjälper dig innan du skriver på ditt avtal.

Arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal

Alla arbetsgivare har inte kollektivavtal. Om så är fallet har arbetsgivaren relativt stort utrymme att utforma villkoren som hen önskar. Villkoren och reglerna som ställs upp får dock inte strida mot de regler som finns i LAS, Lagen om anställningsskydd.

Om villkoren i ditt anställningsavtal är mer fördelaktiga än vad som stadgas i lagen gäller ditt anställningsavtal och dess bestämmelser i första hand. Om bestämmelserna i lagen är mer fördelaktiga än de villkor och regler som finns uppställda i ditt anställningsavtal gäller lagens regler före ditt anställningsavtal.

Arbetsgivare som tecknat kollektivavtal

Om din arbetsgivare tecknat kollektivavtal måste han eller hon respektera och följa kollektivavtalets bestämmelser när anställningsavtal skrivs.

I vissa fall kan kollektivavtal förbjuda visstidsanställningar. I undantagsfall kan det finnas möjligheter att fråga denna bestämmelse om visstidsanställningen gynnar den anställde. Om du har frågor som rör detta kan du ta kontakt med ditt fackförbund, de kan även hjälpa dig att kontrollera om ditt anställningsavtal är korrekt.

Om visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning

Som vi nämnt tidigare i inlägget är en visstidsanställning tidsbegränsad med ett bestämt start- och slutdatum. Vad händer om slutdatum överskrids och du arbetar kvar? Det finns nämligen två sätt då en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning.

Om du som arbetstagare varit visstidsanställd i sammanlagt två år under en period på maximalt fem år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Om du haft flera olika visstidsanställningar, exempelvis anställning över säsong eller vikariat, följt efter varandra, hos en och samma arbetsgivare, övergår visstidsanställningen till att vara tillsvidareanställning när du uppnått två år. Här finns inte samma begränsning av tidsperiod som ovan men det finns krav på att anställningarna följt efter varandra och att det inte gått längre än sex månader mellan de olika anställningarna.

Då visstidsanställningen övergår till tillsvidareanställning fortsätter villkoren för visstidsanställningen att gälla. Vill man upprätta ett nytt avtal för tillsvidareanställningen går det bra men det är inte nödvändigt.

Lagen om anställningsskydd

Som nämnt flertalet gånger under inlägget är det LAS, Lagen (1982:80) om anställningsskydd som är tillämplig vid anställning. Även vid visstidsanställning. Du finner lagen i sin helhet här om du vill läsa mer.

Point of Law

Vi önskar göra juridiken enkel, trygg och smidig för dig som konsument. Vi jobbar just nu med att erbjuda jurister att vara en del av Point of Law för att kunna förmedla deras tjänster hos oss. Vi har smygstartat lanseringen med att kontinuerligt dela med oss av juridiska nyttigheter på vår blogg. Kika gärna in med jämna mellanrum eller ännu hellre, aktivera push notiser så får du ett meddelande varje gång vi delar med oss av våra kunskaper till dig. Om du har några frågor kring vår tjänst eller behöver hjälp är du välkommen att mejla support@poflaw.se så besvarar vi ditt mejl så snart vi kan.

Om du har några synpunkter på bloggen eller önskar dela med dig av vad just du vill läsa här, mejla då bloggen@poflaw.se så ska vi göra så gott vi kan för att tillmötesgå dina önskemål.