DennisIvarsson

Omdöme: 0%
Anslöt sig för 361 dagar, 3 timmar, 21 min Sedan
Senast aktiv: 80 dagar, 13 timmar, 53 min sedan

Dennis Ivarsson tog juristexamen vid Lunds universitet år 2013. Han har flerårig erfarenhet av affärsjuridiskt arbete från advokatbyrå, har fullgjort tingsmeritering vid Helsingborgs tingsrätt och driver nu Juristfirman De juris est med sin egen app inom förmögenhetsrätt jämte Rådgivaransvar.

Överklaga till hovrätt
Money
2.800kr
User
DennisIvarsson Ny på Point of Law
Avtalsgranskning
Money
1.400kr
User
DennisIvarsson Ny på Point of Law
Konsultavtal
Money
2.600kr
User
DennisIvarsson Ny på Point of Law
Borgensåtagande
Money
3.280kr
User
DennisIvarsson Ny på Point of Law