Point of Law Point of Law > Alla Kategorier > Point of Law Bloggen > Hur viktigt är det att undersöka din vara?

Vikten av att undersöka dina vara

Är det första gången du hittat hit eller har du besökt oss innan? Tanken med vår blogg är göra juridikens djungel mer öppen och lättförstådd. Många upplever juridiken som svår och krånglig, vilket är helt befogat. Juridiken är svår och krånglig. Därför vill vi göra den lite enklare genom att förklara några av juridikens många grenar som vi tror att just du kan ha nytta av. Vi använder ett vardagligt språk, förenklar termer och levandegör med exempel. Juridik är roligt och intressant och det vill vi visa dig. Välkommen till Point of Law´s blogg och vårt tema för dagen som är undersökning av varor enligt köplagens regler.

I två tidigare inlägg har vi talat om köprätt. I det första av dessa talade vi om köp av lös egendom mellan konsument och näringsidkare. Vill du läsa inlägget? Du finner det här. I det andra berättade vi om köp av begagnade varor som är en ständigt växande marknad och därmed ökar också behovet av kunskap, läs gärna mer om det här.

Undersökning av vara är viktigt för att du överhuvudtaget ska ha rätt att reklamera en felaktig vara. Som sagt kommer vi idag att fokusera på köp mellan två privatpersoner. Vi kommer också att dela med oss av rättsfall för att levandegöra och konkretisera det vi pratar om. Visst har vi alla köpt, beställt eller fått hem en felaktig vara? Ibland med mindre fel och ibland till och med obrukbar. När har du rätt att reklamera en vara? Hur noggrann måste din undersökning vara? Häng med så ger vi din informationen och kunskapen du behöver!

Undersökning av vara, bild på ett förstoringsglas

Undersökning av vara?

köplagen finns det reglerat vad som gäller undersökning av varor. Att undersöka en vara innebär att du som konsument ska kontrollera antingen innan eller efter köp att varan stämmer överens med vad som avtalats. Observera att köplagen är dispositiv, alltså inte tvingande. Det innebär att om du och köparen har avtalat bort hela eller delar av köplagens regler så gäller det ni avtalat om i första hand.

Lagen säger att du som köpare inte får åberopa fel som du borde ha känt eller upptäckt vid köpet. Alltså går risken för varan över på köparen när varan tas i din besittning. Om du inte gjort en undersökning vid köpet, varken av egen vilja eller på uppmaning från säljaren har du inte heller rätt att reklamera din vara. Det finns främst två undantag till detta vilka du finner längre ned i inlägget. I det fall du gjort en undersökning men du inte funnit ett fel som du anses borde ha uppmärksammat har du inte heller rätt att i efterhand åberopa felet.

När ska jag undersöka en vara?

I ett avtalsförhållande mellan en konsument och en näringsidkare, alltså i de fall konsumentköplagen är tillämplig, gäller inte undersökningsplikt på det sätt som beskrivs i köplagen. Däremot bör du som konsument undersöka varan för att ha rätt att reklamera den vid ett eventuellt fel. Som konsument har du en reklamationsfrist på tre år. När du upptäckt eller bort upptäckt ett fel anses det vara skäligt att du reklamerar inom två månader. Ett fel som uppkommer inom sex månader från det att du fått varan i din besittning anses felet har funnits vid köpet och du har därmed rätt att reklamera.

När det gäller köp mellan två privatpersoner och köplagen är tillämplig gäller andra regler. Som vi klargjort i tidigare inlägg är köplagen aningen snävare och ger inte samma rättigheter som konsumentköplagen. I de fall du som privatperson köper en vara från en annan privatperson är undersökning av varan är av mycket större vikt. I de fall du har möjlighet att undersöka varan innan köpet genomförs, exempelvis vid köp av en bil, ett hus eller annan begagnad vara så ska detta göras, vare sig köparen uppmanar till det eller inte. I de fall varan ska levereras hem till dig ska den undersökas så snart som möjligt efter att varan avlämnats. Om det inte görs kan du inte heller göra gällande för fel.

Vilka varor ska undersökas?

När det gäller köp mellan två privatpersoner rekommenderar vi alltid att du undersöker varan, vare sig det gäller mindre eller större köp. Vid eventuella fel på varor av högre värde kan de ekonomiska konsekvenserna givetvis bli större och mer förödande.

Husköp

Vid köp av hus är säljaren endast ansvarig för fel som köparen inte borde ha upptäckt vid en undersökning före köpet, så kallade dolda fel. Säljaren bär med andra ord inget ansvar för synliga eller upptäckta fel. I de fall säljaren uttryckligen garanterat något så kan dock säljaren hållas ansvarig för detta.  Att undersöka huset innan ett köp är av obeskrivlig vikt och om detta undanlåts kan det få förödande konsekvenser för dig som köpare.

Tänk dig in i situationen

Låt oss ponera att du ska köpa ett hus. Huset är äldre och ombyggnationer har gjort under årens lopp. Du och din familj har letat hus länge och ni blir fullkomligt förälskade i huset. Inte nog med det ligger huset i ett för er toppenläge. Ni kikar runt, pratar om ombyggnationerna som gjorts och lite annat allmänt om huset i sig. Ni frågar om huset är i bra skick och de nuvarande ägarna svarar ja.

Ni signerar kontraktet och efter någon månad går flyttlasset. Nu märker ni en lite dunkel lukt i delar av huset, golven knarrar på ett oroväckande sätt och när ni klättrar upp på vinden ser ni ett fuktigt och uppsprucket golv. I och med att ni inte undersökt vinden och borde ha känt den dunkla lukten av mögel under husvisningen samt funderat över de knarrande golven redan då så kan ni troligtvis inte göra gällande dessa fel och får stå för kostnaderna själva. Felen borde ni ha upptäckt vid er undersökning av huset.

Undantag

Det finns två undantag från ovanstående regel. Det första är om säljaren gett en uttrycklig och specifik garanti om att vinden inte är fuktskadad eller att huset är helt fritt från mögel. Det andra undantaget är om säljaren varit grovt vårdlös eller stridit mot tro och heder. Ett exempel på det kan vara om säljaren vet om att delar av huset är fuktskadat och att mögel förekommer, men för att ni som köpare inte ska märka det har säljarna innan husvisningen på olika sätt fått huset att dofta gott och fräscht med syfte om att ni inte ska uppenbara lukten av mögel.

Att tänka på här är att det är ni som köpare som har bevisbördan för att säljarna lämnat en garanti eller förfarit i strid mot tro och heder. Det kan vara mycket svårt att bevisa något som uttryckts muntligt.

Besiktningsman

Med ovan skrivna vill vi poängtera att vi rekommenderar alla som är på husjakt att ta hjälp av en besiktningsman. Besiktningsmän är utbildade att kontrollera byggnadens skick och kan vara väl värt pengarna.

Vill du läsa mer?

Det finns måna rättsfall som behandlar olika typer av problem som uppstått vid husköp. Det finns några rättsfall som vi tycker är viktiga att dela med oss av, inte minst då många av dem visat vägen där vi står idag. Ett intressant fall är NJA 1983 s. 865 – Orustfallet. Länk finner ni här. I fallet behandlas både vad som borde/inte borde ha iakttagits vid undersökning samt vad som utfästs. Gå gärna in och läs! Ett annat mycket uppmärksammat fall är NJA 1975 s. 545 – “Diffusionsspärren”. Huset som köptes saknade en diffusionsspärr och här utreds både undersökningsplikt och friskrivningsklausul. Du finner domen här.

Får du inte nog och vill ha mer? Då kan vi även rekommendera NJA 1981 s. 894 – “Rondellfallet”, NJA 1996 s. 584 – “Trekammarbrunnen” och NJA 2010 s. 286 – “Byggnormen”. Att läsa rättsfall är ett bra sätt att skapa en uppfattning både om hur domstolsprocessen går till men även för att få lite riktlinjer av vad som förväntas av dig vid en undersökning ett hus.

Köp av annan lös egendom

Kanske går du i tankar att köpa en begagnad husbil, en bil eller annat motorfordon? Kanske någon annan lös egendom? Även här är det lika viktigt att du undersöker varan innan du köper den. Görs inte det och varan besitter ett fel som du som köpare borde ha upptäckt förlorar du möjligheten att reklamera den.

Få regler kommer utan undantag. Även här finns det möjlighet för dig att reklamera om köparen varit grovt vårdslös eller agerat i strid med tro och heder. Exempelvis om säljaren täckt rostskador på ett motordrivet fordon med avsikten om att du inte ska hitta det. Kanske har säljaren fått något att fungera tillfälligt trots att det finns ett stort bakomliggande fel som dyker upp inom en snar framtid efter köpet. Eller kanske om säljaren utlovat att den vara du köpt besitter vissa egenskaper men att det senare visar sig att så inte är fallet.

Rättsfall

Ett känt rättsfall som behandlar fel i vara, närmre bestämt på en husbil, trots att den sålts i befintligt skick så rekommenderar vi NJA 1996 s. 598. Det handlar om en fuktskadad husbil och huruvida köparna borde märkt detta vid undersökningen. Ett annat rättsfall som behandlar en felaktig reparation av en båtmotor och köparens bevisbörda för detta finner du här, NJA 1991 s. 481.

Tycker du det är spännande att läsa rättsfall? Vill du läsa mer? Kanske inom ett specifikt område? Skicka in ditt förslag till bloggen@poflaw.se så ska vi göra allt vi kan för att skapa ett inlägg som behandlar ditt önskemål.

Hur noggrann bör jag vara?

Svaret på denna fråga beror på vad för vara du köpt eller ska köpa. Som köpare bör du vara så noggrann du bara kan. Du bör använda både din syn, lukt, känsel och hörsel. Undersök alla vinklar och vrår. Ser det bra ut? Känns det bra? Luktar det som det ska? Som huvudregel bör du undersöka allt du kommer åt utan att ha sönder någonting. Det är viktigt att du tar den tid du behöver och undersökningen är inte något du bör stressa dig igenom.

Konsekvenser?

Om du inte undersöker din vara kan du förlora rätten att reklamera den samt få ersättning för eventuell reparation. Det gäller främst köp du gör i egenskap av privatperson med en annan privatperson, och alltså inte ett köpeavtal du sluter med en näringsidkare. I de fall du gör större begagnade köp av lös egendom såsom bil, båt, husbil eller hus kan det få förödande och mycket dyra konsekvenser om du inte undersökt varan innan eller i samband med köp.

Hur kan Point of Law hjälpa mig?

Point of Law förmedlar juridiska tjänster som just du är i behov av. De tjänster vi erbjuder inom avtalsrätt finner du här. Söker du en annan juridisk tjänst söker du enkelt på vår startsida. Du kan också kika bland alla våra tjänster.

Hur använder jag Point of Law?

Point of Law är en marknadsplats för juridiska tjänster. Vi har som mål att göra juridiska tjänster mer tillgängliga för dig och skapa en mer transparent bransch. Vi vill att du ska ha möjlighet att välja den jurist som passar dig, jämföra priser, kompetens och tid för utförande. Detta för att den tjänst du behöver ska vara anpassad efter just dina behov!

Först söker du efter den tjänst du behöver, du hittar alla våra tjänster här, alternativt kan du söka via direkt via vår startsida. Därefter väljer du den jurist som passar dina preferenser och klickar därefter på köp. Du betalar smidigt och säkert med vår betalningslösning. Via vår kommunikationssida får du en nära kontakt med juristen och du kan känna dig trygg från början till slut.

När du fått din tjänst levererad på det sätt som passar dig har du möjlighet att lämna feedback på den utförda tjänsten.

Skriv till oss!

Mejla oss på support@poflaw.se. Vi tar gärna del av dina synpunkter och frågor. Det är viktigt för oss att du får ut mesta möjliga av vår blogg. Vi ser gärna att du skriver några rader om vad just du vill lära dig mer om så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå din önskning.