Vad är tjänstledighet?

Vill du studera? Behöver du ta hand om någon när och kär? Eller kanske vill du starta en egen näringsverksamhet? Detta är några av många anledningar till beviljad tjänstledighet. Låt oss berätta mer!

Att vara tjänstledig innebär att du är ledig från ditt arbete utan lön. När din tjänstledighet är slut har du rätt att gå åter till din normala arbetsform. I vissa fall har du rätt till tjänstledighet enligt lag men din arbetsgivare kan också välja att bevilja tjänstledighet som ligger utanför det lagen ger en rätt till. När du är tjänstledig tjänar du inte in semesterlön vilket kan vara bra att ha i åtanke.

Tjänstledighet, tjänstledig, tjänstledigt

Vad kan man få tjänstledighet för?

Studier

Studier är en vanlig anledning tjänstledighet. Studierna behöver inte ha någon relation till det du arbetar med idag och det spelar ingen roll under hur lång tid du ska studera. Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du uppfyller något av följande kvalificeringstider:

  • Att du varit anställd hos din arbetsgivare de senaste sex månaderna, eller
  • Att du varit anställd hos arbetsgivaren under minst tolv månader under de senaste två åren.

Den tjänstledighet du blir beviljad gäller endast för de studier som tjänstledigheten faktiskt är beviljad för. Du kan alltså inte välja att byta inriktning eller liknande utan att din arbetsgivare godkänt det.

Din tjänstledighet gäller endast för den tid och takt du studerar. Om du exempelvis studerar halvtid gäller din tjänstledighet 50%, vilket innebär att du studerar halvtid och arbetar halvtid, det kallas att du är arbetsskyldig. Tjänstledigheten gäller också enbart under den period du studerar, varken mer eller mindre. Om du och din arbetsgivare kommit överens om något annat går det först.

Under både lovdagar och längre lov så som sommarlov är du som blivit beviljad tjänstledighet inte berättigad att arbeta på din arbetsplats under dessa tider om ni inte kommit överens om annat.

Vi rekommenderar att man ansöker om tjänstledighet så snart det är möjligt, alltså redan när du sökt utbildningen. Vi ger här ett exempel på formulering till din arbetsgivare som du kan skicka redan innan antagningsbeskedet kommit:

”Jag, namn, begär tjänstledighet för studier med förutsättning att jag antas på den sökta utbildningen.”

Arbete

Ibland vill man testa något nytt, kanske ett nytt arbete. Det finns inget i lagen som ger dig rätt till tjänstledighet för att prova ett nytt arbete man däremot kan du och din arbetsgivare komma överens om att tjänstledighet ska godkännas för detta. En arbetsgivare kan välja att bevilja en anställds tjänsteledighet för arbete men inte en annan, dock kan du använda det som ett argument för att försöka få till tjänstledighet.

Egen näringsverksamhet

Till skillnad från ovanstående har du enligt lag rätt till att få sex månaders tjänstledighet om du önskar starta och bedriva egen näringsverksamhet. Näringsverksamheten kan vara antingen en egen firma eller i bolagsform. Kravet är att du ska ha varit anställd hos din arbetsgivare under minst de senaste sex månaderna. Lagen som beviljar denna typ av tjänstledighet är lag om rätt till ledighet att bedriva näringsverksamhet.

Viktigt för dig att tänka på är också att rätt till tjänstledighet inte gäller i det fall du skulle starta en verksamhet som konkurrerar med din arbetsgivares verksamhet. Inte heller ska verksamheten innebära en väsentlig olägenhet för din arbetsgivare, exempelvis rubbning av balansen i arbetet eller stora ökningar i kostnader.

Vård av närstående

Det händer att man behöver vårda någon i sin närhet. Enligt lagen om ledighet för närståendevård har du rätt till tjänstledighet för att vårda och avlasta personen, som är svårt sjuk. Tjänstledighet kan beviljas i 100 dagar, alltså dryga tre månader. Om ni är flera som tillsammans vårdar samma person gäller de 100 dagarna tillsammans, alltså får ni dela på dessa då dagarna är tilldelade personen som vårdas.

Denna rättighet är kopplad till försäkringskassan och om du vill läsa mer om detta finner du information om det här.

Tjänstledighet för trängande familjeskäl

Ibland krävs omedelbar närvaro vid sjukdom eller olycksfall inom familjen. Enligt lag kan är man vid sådana tillfällen berättigad denna tjänstledighet. Dessutom ger flera kollektivavtal dig rätt till erhålla lön under en viss begränsad tid.

Föräldraskap

Du som är förälder har rätt till föräldraledighet för att ta hand om ditt barn. Denna rätt är reglerad i föräldraledighetslagen som du finner här. Mer om dina rättigheter till föräldraledighet kan du läsa om på Försäkringskassans hemsida.

Militärtjänst

Du har rätt till tjänstledighet för att utbilda dig inom totalförsvaret. Utöver det har du rätt till tjänstledighet för både militärtjänstgöring och för FN-tjänst.

Politiska uppdrag

I vissa fall har man rätt att vara tjänstledig för politiska uppdrag, beroende av vilken typ av uppdrag det är. Regeringsformen är den lag som reglerar tjänstledighet för ledamöter i Sveriges riksdag. Kommunallagen styr tjänstledighet för politiska uppdrag inom kommun och landsting.

Kan jag få beviljad tjänstledighet för semester?

Visst hade det ibland varit skönt med tjänstledighet för att resa? Kanske drömmer du om att åka iväg ett tag? Frågan är om det är möjligt? Enligt lag har du inte rätt till ledighet för att resa utöver din vanliga semester. Om din arbetsgivare däremot vill kan hen bevilja din önskan om tjänstledighet för detta ändamål.

Uppsägning på grund av tjänstledighet?

Varken innan eller efter tjänstledighet får din arbetsgivare säga upp dig på grund av din tjänstledighet. Arbetsgivare får inte heller försämra eller ta bort några av dina eventuella förmåner eller villkor. I vissa fall finns det möjlighet till omplacering om exempelvis omorganisationer gjorts under din ledighet. Observera dock att en omplacering endast får göras inom ramen för ditt anställningsavtal.

Vill du läsa mer om anställningsavtal och vad som faktiskt gäller? Läs då vårt tidigare inlägg som du finner här.

Är du i stället i behov av en jurist? Kanske behöver du hjälp med att granska ditt anställningsavtal? Du hittar alla de tjänster vi förmedlar här.

Kollektivavtal och tjänstledighet?

Omfattas du av ett kollektivavtal? Då kan du i vissa fall ha rätt till tjänstledighet tack vare detta. I ditt kollektivavtal kan även finnas regler kring bland annat vad du får vara tjänstledig för, hur lång tid i förväg du måste ansöka om tjänstledighet samt tillägg till de lagar som finns. Av den anledningen är det viktigt att du har koll på vad som står i just ditt avtal!

Några sista tips!

–  Tala med din arbetsgivare god tid i förväg.

– Kommunicera på ett sätt som arbetsgivaren förstår.

– Var tydlig.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi månar om dig som konsument och vill att du ska få bästa möjliga hjälp när det kommer till juridik. Vi vet att det är både krångligt, tufft och svårt att finna rätt jurist, rätt tjänst och dessutom till rätt pris. Därför finns Point of Law. Vi hjälper dig från att ditt behov av juridik uppstår tills det är löst. Vi förmedlar jurister och deras juridiska tjänster så att du enkelt ska hitta det som passar just dig.

Registrera dig redan idag!

Börja med att registrera dig. På så sätt kan du enkelt nyttja våra tjänster när än du är i behov av det. Genom din telefon, surfplatta eller dator kan du enkelt och i lugn och ro hitta det du behöver. Registrering hos oss är helt kostnadsfritt och tar bara någon minut. Du finner mer information här.

tjänstledighet

Det är enkelt att registrera dig hos oss! Du väljer ett användarnamn, fyller i din mejladress, väljer “konsument” samt bockar i rutan bredvid “jag är inte en robot”. Slutligen trycker du på knappen “registrera”. Därefter skickar vi ett mejl till dig med ditt lösenord. När du sedan loggar in kan du under “personlig information” ändra lösenordet till något du själv önskar.

Kontakta oss med dina frågor!

Ingen fråga är för liten och ingen fråga är för dum! Vi finns här för dig och ser fram emot att höra från dig. Kontakta oss på bloggen@poflaw.se med din fråga, fundering eller annat du önskar dela med dig av.