Vad är en skiljsmässa?

Skilsmässa är vanligt i dagens Sverige. År 2018 genomfördes 24 958 skilsmässor i vårt avlånga land, en siffra som stiger för varje år. Det må inte vara det roligaste av samtalsämnen men vi önskar dela med oss av värdefull information som du eller kanske någon du känner kan ha nytta av, eller kanske vill du bara lära dig mer om ämnet eller juridiken reglerar många delar av det. Hur som helst önskar vi dig varmt välkommen till detta inlägg som handlar om skilsmässa.

Äktenskapsskillnad kan ske genom att båda parterna gemensamt önskar skilja sig, genom att en av parterna önskar skilja sig eller genom att en av parterna går bort.

Skilsmässa

Hur skiljer man sig?

Om man vill att äktenskapet ska upplösas medan makarna är i livet är det enda giltiga sättet att ansöka om skilsmässa hos tingsrätten i den ort där en av parterna var folkbokförd den 1 november föregående år som sedan upplöser äktenskapet genom en dom. Om ni är överens om skilsmässa kan ni gemensamt ansöka men om så inte är fallet, kan en ensam part ansöka om skilsmässa. Ni kan läsa mer om detta nedan och där finner ni även relevanta länkar till Sveriges Domstolar och deras tjänster.

Idag behöver man inte lämna någon anledning till varför man vill skiljas utan det är en rätt att skiljas trots de tidigare uttalade äktenskapslöftena.

Vart ansöker jag om skilsmässa?

När man vill skilja sig ska man vända sig till tingsrätten då det är denna instans som beslutar i sådana ärenden. På Sveriges domstolars hemsida finns det blanketter maken eller makarna behöver fylla i för att tingsrätten ska behandla ansökan. Det finns två olika blanketter beroende på hur situationen ser ut.

I det fall makarna är överens om att de vill skiljas ansöker makarna gemensamt om äktenskapsskillnad, länk till blanketten hos Sveriges Domstolar finner du här.

I annat fall, då makarna inte är överens om äktenskapsskillnad kan den som önskar skilsmässa ansöka om detta på egen hand, i detta fall använder man sig av en annan ansökan. Du finner den här.

Skilsmässa med betänketid

I vissa fall kan inte tingsrätten döma till äktenskapsskillnad förrän betänketiden löpt ut. Betänketiden löper mellan minst 6 månader och maximalt 12 månader. Betänketid löper vid flertalet tillfällen och dessa är; om någon av eller båda makarna bor varaktigt med barn som är under 16 år och har vårdnad om barnet eller barnen. Betänketid löper också om någon av makarna begär betänketid eller om ansökan om äktenskapsskillnad är gjord enbart av en av makarna.

När maken eller makarna lämnat in ansökan om skilsmässa kommer man att få ett meddelande från tingsrätten där det framgår när betänketiden börjar samt första och sista dagen då makarna/maken kan fullfölja ansökan.

Efter betänketiden måste maken eller makarna fullfölja ansökan om de fortfarande önskar skiljas. I denna ansökan ska det framgå att makarna önskar fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad samt ange ert målnummer vilket makarna tidigare fått per post. Om makarna inte fullföljer ansökan inom ett år från det att betänketiden har börjat kommer äktenskapet att bestå. Det räcker att en av er skickar in en fullföljdsansökan, det räcker alltså med en underskrift för tingsrätten.

Skilsmässa utan betänketid

I vissa fall finns det en möjlighet att skiljas utan betänketid. Det kan ske så länge ingen av makarna har vårdnaden och varaktigt bor med ett barn under 16 år. Skilsmässa kan också ske omedelbart om makarna har levt åtskilda i minst två års tid, vilket makarna ska kunna styrka. Det sistnämnda gäller även om de har barn under 16 år eller inte.

Vad är kostnaden för att skilja sig?

För att skilja sig behöver man som nämnt ovan ansöka om detta hos tingsrätten och ansökningsavgiften för detta är 900 kronor. För att betala avgiften kan du använda domstolsverkets egna betalningstjänst, länk direkt till deras betalningstjänst för ansökningsavgift finner du här.

Om du skickar in blanketten för ansökan om skilsmässa, men inte betalar avgiften, kommen den domstol där du ansökt inte att pröva din ansökan om skilsmässa. Domstolen kommer alltså inte hatt ha något betalningskrav mot dig.

Bodelning?

Vid en skilsmässa ska vanligtvis en bodelning genomföras, om så inte gjorts under tiden då äktenskapet bestod. En bodelning är en typ av ekonomisk överenskommelse mellan makarna som reglerar hur egendomen ska delas och vanligtvis delas den på hälften om ni inte har ett äktenskapsförord som säger annat. I detta inlägg utgår vi ifrån att ni inte har ett äktenskapsförord.

Vid en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman och delas på hälften varpå varje make får en del var. Detta gäller som sagt så länge det inte finns ett äktenskapsförord som säger annat.

Enskild egendom räknas inte in i bodelningen och eventuella skulder avräknas innan man gör en sammanställning av giftorättsgodset. Om en av makarna vill behålla viss egendom kan man erbjuda den andre betalning för egendomen, så länge den andre går med på det vill säga.

Det finns mycket mer att säga om bodelning och vi har skapat ett helt inlägg om detta tidigare och du finner det här.

När är man skild?

En skilsmässa är genomförd från den dag då domen vinner laga kraft. En dom vinner laga kraft efter det att tiden för överklagande har gått ut, vilket normalt är tre veckor efter datumet för domen. När denna tid är förbi skickar tingsrätten ett meddelande till Skatteverket som registrerar skilsmässan.

Hur kan Point of Law hjälpa dig?

Point of Law är en opartisk marknadsplats för juridiska tjänster där just du kan filtrera och jämföra jurister, priser, erfarenhet eller annat som är viktigt för dig. Vi vet nämligen hur krångligt det är med juridik och därför vill vi göra det enklare för dig. Vi erbjuder jurister från hela Sverige att vara en del av Point of Law för att öka dina chanser att hitta den jurist som passar just dig. Alla har rätt till juridisk hjälp!

Vill du registrera dig?

registrering
Det är enkelt att registrera dig hos oss! Du väljer ett användarnamn, fyller i din mejladress, väljer “konsument” samt bockar i rutan bredvid “jag är inte en robot”. Slutligen trycker du på knappen “registrera”. Därefter skickar vi ett mejl till dig med ditt lösenord. När du sedan loggar in kan du under “personlig information” ändra lösenordet till något du själv önskar.

Hör av dig till oss!

 

Vad önskar du läsa om på vår blogg? Har du någon specifik fråga eller fundering? Eller kanske har du ett visst område inom juridiken som du är intresserad av? Skriv då till bloggen@poflaw.se så ska vi försöka att göra ett inlägg om det du önskar.

Har du någon fråga kring vår tjänst? Behöver du hjälp med något eller önskar du rapportera något till oss? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss på kontakt@poflaw.se.