Samboavtal

I vårt förra inlägg pratade vi lite allmänt kring samboavtal, äktenskapsförord och testamente. Idag ska vi djupdyka ner i sambolagens magiska värld och vårt mål är att ni ska känna att ni lärt er något när ni kommer till sista raden. För vi alla vet att kunskap är makt!
Vill ni kika på de jurister som erbjuder samboavtal finner ni det här.

Samboavtal, ett par som sitter på en parkbänk

Vad är ett samboförhållande?

Det är två personer som stadigvarande bor tillsammans, i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Man brukar beskriva det som ett äktenskapsliknande förhållande, men skillnaden är att man inte är gift och därmed blir sambolagen tillämplig istället för äktenskapsbalken. Dessa två lagar skiljer sig åt. Om man bor tillsammans med en vän så är man i lagens mening inte sambo.

Några viktiga skillnader mellan att vara sambor och makar

I ett samboförhållande har man ingen underhållsskyldighet gentemot varandra. Med andra ord är man som sambo inte skyldig att försörja sin partner. Normalt sätt så hjälper man självklart varandra och bistår den andre med ekonomiskt stöd om behovet och möjligheten finns.

Äkta makar delar giftorättsgodset när deras äktenskap upphör. Giftorättgods är all egendom, både fast och lös. Det innefattar även egendom som är införskaffad innan äktenskapet, så länge de inte uttryckligen är enskild egendom, exempelvis genom arv, gåva eller äktenskapsförord. Sambor delar på samboegendom, vilket innefattar gemensam bostad och annat bohag som de har förvärvat för gemensam användning under samboförhållandet.

Som sambor har man som efterlevande inte rätt till arv, utan den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller dennes barn eller släktingar om personen inte har upprättat ett testamente som säger annat. Om man som sambo vill skydda sin partner gör man det genom att låta upprätta ett inbördes testamente, ni kan läsa mer om testamente i vårt förra inlägg. samboavtal

Man kan begära bodelning för att skydda efterlevande sambo, vilket innebär att samboegendomen blir fördelad mellan dig och arvingar till den bortgångne. Efterlevande sambo har alltid rätt till det man kallar lilla basbeloppsregeln, det innebär att hen har rätt till två prisbasbelopp som år 2019 uppgår till en summa om 46 500 kronor. Alltså en sammanlagd summa om 93 000 kronor. Här kan du läsa mer om bodelningsavtal.

När upplöses ett samboförhållande?

Ett samboförhållande kan lösas upp på flera olika sätt. Det allra vanligaste är att samborna ingår äktenskap, att samborna väljer att flytta isär eller att någon av samborna avlider. Två andra sätt som man likställer med samboförhållandets upphörande är om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförättare eller om någon väcker talan om övertagande av bostad. Hur det än sker kan ett samboavtal vara till er fördel. Om samboskapet upplöses genom den ena sambons bortgång och denne vill att den efterlevande ska vara arvtagare behöver man också ett testamente.

Vad är ett samboavtal?

Samboavtal, en person som signerar ett avtal

Ett samboavtal är ett avtal mellan sambor som avtalar bort sambolagens regler, helt eller delvis. Ett samboavtal reglerar vad som ska tillfalla vardera maken vid en eventuell separation. Alltså en redogörelse för hur ni vill att era egendomar fördelas vid en eventuell bodelning.

Behöver vi ett samboavtal?

Om förhållandet lider mot sitt slut är det inte alltid säkert att ni vill samma sak. Två viljor som drar åt olika håll och tvisten är ett faktum. Ett samboavtal gör en annars kanske svår bodelning något enklare.

Vid upphörande av samboförhållande ser man aktivt till att samboegendomen blir fördelad så som ni önskar. Har en av er betalat hela eller större delen av er gemensamma bostad eller bohag? Eller har ni införskaffat egendom som har högt värde för den ena men inte för den andra? Då kan ni med ett samboavtal fördela samboegendomen som ni önskar genom att göra viss samboegendom till enskild egendom.

Hur går det till om vi inte har ett samboavtal?

Sambolag (2003:376) är den lag som reglerar vad som ska gälla vid en separation mellan sambor vid avsaknad av ett samboavtal. Huvudregeln är att samboegendom delas lika i en bodelning om någon av parterna begär det. Samboegendom är som tidigare nämnt den egendom, fast eller lös, som blivit förvärvad för gemensam användning under förhållandet. Det kan vara er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag såsom möblemang, elektronikutrustning, konst och prydnadsföremål, hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Man inkluderar inte bostad som har för syfte att vara fritidsändamål i samboegendom. I samboegendom inkluderar man inte heller sådant som enbart den ena parten nyttjar, exempel på det är kläder och andra personliga ting.

Den egendom man förvärvat innan samboförhållandets begynnelse ingår inte i samboegendomen. Det är och förblir enskild egendom, så länge man inte gjorde inköpet i syfte om att båda ska använda den.

Egendom man förvärvat genom arv, gåva eller testamente är också enskild egendom och ska inte ingå i  bodelningen.

När man bodelar tar man utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, alltså inkluderar man inte egendom som man förvärvar efter det att samboförhållandet upplöstes.

Vad ska ett samboavtal innehålla?

Ett samboavtal ska vara utformat efter hur ni önskar fördela era egendomar vid en eventuell bodelning. Ni kan upprätta avtalet antingen innan ni flyttar samman eller under samboförhållandets gång. Samboavtalet ska vara skriftligt och båda parter ska signera. Det är en god idé att datera samboavtalet men det är inget krav. Ert samboavtal behöver inte vara bevittnat till skillnad från ett äktenskapsförord, dock skadar det inte vid en eventuell tvist då det finns utomstående personer som kan intyga avtalets giltighet. Om ni under årens gång har upprättat flera samboavtal så är det alltid det senaste som gäller. Ni bör har var sin kopia och förvara samboavtalet på ett säkert ställe men ni behöver inte registrera det hos någon myndighet.

Varför ska en jurist skriva vårt samboavtal?

Att skriva ett samboavtal kan vara klurigt. Det finns lagkrav att följa och behöver vara juridiskt korrekt. En jurist vet hur man utformar ett samboavtal och vad det ska innehålla då man inte är helt fri att utforma samboavtalet hur man vill. Dessutom får ni det skräddarsytt efter era önskemål och levererat på det sätt som passar er. Ett samboavtal är viktigt, inte minst för att undvika onödiga tvister.

Point of Law hjälper er med ert samboavtal

Vi vill säkerställa att era viljor uppfylls om ert samboförhållande skulle upplösas. Låt Point of Law förmedla denna juridiska tjänst till er. Det är enklare än du tror!

Tjänsten samboavtal finner ni här. Därefter väljer ni den jurist, pris och tidsram som passar er. Det ger er den frihet och valmöjlighet som vi tycker att alla ska ha.

Hör av dig till oss!

Om ni skulle stöta på problem, har funderingar eller vill ge feedback så når ni oss som vanligt på support@poflaw.se. Vi ser fram emot att höra från er!