Samägandeavtal

För några dagar sedan pratade vi om fullmakt och allt vad det innebär. Om du vill läsa inlägget finner du det här. Idag ska vi på Point of Law gå vidare till samägandeavtal och vi önskar att du följer med, för om en konflikt skulle uppstå mellan samägare så vet du vad som gäller och hur du från början kan skydda dig. Varmt välkommen till Point of Law´s blogg!

Samägandeavtal, fyra vänner som kollar på solnedgången

Vad är ett samägandeavtal?

Ett samägandeavtal är ett kontrakt mellan två eller flera parter som tillsammans äger något, antingen genom köp, gåva eller arv. Har du och dina syskon ärvt ett hus? Kanske har du köpt en båt tillsammans med vänner? Eller kanske har du och din sambo investerat i en sommarstuga? I dessa fall, och många andra, är ett samägandeavtal att rekommendera. Ett avtal som detta är främst aktuellt vid större köp såsom exempelvis båt, fastighet, husbil och fritidshus.

Det är viktigt att detta kontrakt skrivs redan när samägandet inleds. I de fall en tvist uppstår utan att ett samägandeavtal upprättats är det för sent och konflikten kan lätt blossa upp och bli större än vad den annars hade blivit om många möjliga situationer redan varit reglerade genom avtalet.

Varför ska vi ha ett samägandeavtal?

Om en person ensam står som ägare av egendom eller har sitt namn på kvittot så är det samägandeavtalet som reglerar rättigheter och skyldigheter inbördes mellan ägarna. Det är ett bra sätt att kontrollera samägandet samt undvika konflikter. Det är viktigt att alla delägare är ense om både förvaltningen och eventuella förfoganden. Om något akut skulle ske, exempelvis en åtgärd som måste fixas snarast behöver man inte inhämta samtycke från de andra delägarna.

Lagstiftning

Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt består av tjugo paragrafer och är den lagstiftning som används i de fall ett samägandeavtal inte har upprättats. Lagen är alltså dispositiv vilket innebär att den går att avtala bort genom ett samägandeavtal.

Vad ska ett samägandeavtal innehålla?

Ett samägandeavtal ska upprättas efter era önskemål och behov. Det ska passa er och den egendom ni tillsammans ska äga. Viktiga delar i samägandeavtalet är hur egendomen får nyttjas, hur den ska förvaltas samt vem som får förfoga över den och hur det får göras. Avtalet bör innefatta ägarnas rättigheter och skyldigheter.

Hur stor del ska var och en äga? Vem ska betala för vad? Vem har bestämmanderätt och över vad? Hur ska eventuell avkastning fördelas? Vem ska sköta vad? Vad har varje samägare ansvar över? Vad gäller om någon samägare vill sälja sin andel? Har de andra delägarna företräde eller får han eller hon sälja till vem denne önskar? Detta är exempel på sådant som ett samägandeavtal reglerar.

Krav?

Ett samägandeavtal har inga formkrav men det bör vara skriftligt samt innehålla samtliga delägares namn och personnummer. Av avtalet bör vardera ägares andel och insats framgå. Avtalet ska undertecknas av alla delägare. Samägandeavtalet behöver inte registreras, till skillnad från exempelvis ett äktenskapsförord men alla delägare ska få varsitt avtal och vi rekommenderar att ni förvarar det på ett säkert ställe. Vi förespråkar även att det är en god idé att en eller flera personer bevittnar avtalet för att ytterligare säkerställa avtalets riktighet men det är inget krav.

Tycker du om exempel lika mycket som vi?

För att göra samäganderätten lite mer levande och konkret så tänkte vi nedan ge ett mycket förenklat exempel på hur ett samägandeavtal kan se ut. Observera att detta inte är en mall och därmed inte något du bör utgå ifrån i de fall du ska upprätta ett samägandeavtal. Det är endast för att visa principen med ett samägandeavtal.

SAMÄGANDEAVTAL (EXEMPEL)
Avser båten “Skärgårdsdrömmen” med hemort Göteborg, hamn X, båtplats Y.
Ägarna avtalar följande angående förvaltning, ekonomi, ansvar, skötsel, utgifter och andra kostnader, försäljning och så vidare.
1. Delägare: Anna Andersson med 40%, Bertil Bertilsson med 40 % och Carl Carlsson med 20 %.
2. Vid beslut som rör “Skärgårdsdrömmen” gäller den röst som får majoritet. Varje delägare har en röst vardera.
3. Båten bokas i förväg enligt överenskommet system och den som bokat först har företrädesrätt. Vid avbokning av bokad tid skall delägare underrätta andra delägare omgående.
4. Utomstående får ej låna båten utan alla delägares eniga godkännande.
5. Varje delägare ska månatligen insätta 500 kronor till överenskommet konto för att användas till båtplatshyra, underhåll och andra utgifter som ska utbetalas.
6. Varje delägare ska se till att båten underhålls och hålls i gott skick.
7. I de fall en delägare vill sälja sin andel har andra delägare förköpsrätt till denna andel.
8. Vid avtalsbrott har skadelidande rätt till skadestånd.
9. Tvist som uppkommer ska avgöras av allmän domstol.
….

Göteborg, 1 augusti 2018
“Underskrifter av samtliga delägare”

Hur kan Point of Law hjälpa dig?

Att skriva ett samägandeavtal kan vara klurigt och det är viktigt att det är juridiskt korrekt för att minska risken för tveksamheter samt undgå eventuella tvister. Ett samägandeavtal är inte så enkelt som ovan och det är viktigt att inte glömma även de små detaljerna. Point of Law förmedlar tjänsten och du finner den här. Hos oss får ni givetvis samägandeavtalet skräddarsytt utifrån era behov och önskemål vilket medför skydd och säkerhet för alla parter. Vi vill att du ska kunna tillvarata dina juridiska rättigheter. Enkelt, tryggt och säkert!

Om du ännu inte registrerat dig på Point of Law så gör du det här. Det tar bara någon minut och är givetvis kostnadsfritt. Därefter är du bara ett fåtal klick ifrån den tjänst du idag eller kanske i framtiden är i behov av. Point of Law finns här för dig! Vill du ha mer information om registrering och hur du går tillväga så finner du det här. Söker du en annan tjänst? Då finner du alla juridiska tjänster som Point of Law förmedlar här.

Skriv till oss!

Hör gärna av dig till oss med dina synpunkter och frågor på support@poflaw.se så svarar vi så snart vi kan.