Provanställning

Provanställning har varit ett hett samtalsämne det senaste och många anser att anställningsformen är osäker och i vissa fall till och med oseriös från arbetsgivarens sida. I detta inlägg har vi som syfte att reda ut de frågetecken som många inkommer med samt berätta annan nyttig information kring denna anställningsform.

Vill du också läsa om tillsvidareanställning som är den vanligaste anställningsformen? En synonym för tillsvidareanställning är fast anställning. Vill du läsa mer finner du inlägget här. Missa inte heller vår mejladress längst ned i inlägget, där tar vi gärna emot dina önskemål om vilken typ av juridik du skulle vilja läsa mer om.

provanställning

Vad är en provanställning?

Provanställning är en anställning som till formen är begränsad i tid. Den regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) som du finner här eller genom kollektivavtal om sådant finns. En provanställning får som längst pågå under sex månader. Därefter ska den antingen övergå till en tillsvidareanställning alternativt avslutas. Det vanligaste vid en provanställning är att den övergår till en tillsvidareanställning.

Syftet med en provanställning är flera. Exempelvis får arbetsgivaren chansen att genomföra en bedömning kring huruvida företaget är i behov av en tillsvidareanställning. Utöver det får arbetsgivaren en chans att pröva arbetstagaren i den specifika befattningen innan provanställningen övergår till en tillsvidareanställning. Dessutom är det ett sätt för dig som arbetstagare att testa på både arbetsplats, befattning, kollegor och annat.

Vid en provanställning ska du självklart ha lön och eventuella förmåner precis som man har som tillsvidareanställd. Vissa arbetsgivare väljer att utbetala en lägre lön under en provanställning med anledning av att det är en prövotid. Om du som arbetstagare accepterar det, är det oerhört viktigt att du ser till att det skrivs in i ditt avtal så att lönen vid en eventuell tillsvidareanställning justeras.

Vad händer efter att provanställningen löper ut?

Vill arbetsgivaren eller arbetstagaren inte att anställningen ska fortsätta löpa efter prövotidens utgång ska man lämna besked till den andre parten senast vid utgången av provanställningen. Om man inte gör detta kommer provanställningen att övergå till en tillsvidareanställning.

Hur lång är uppsägningstiden för en provanställning?

En provanställning skiljer sig från andra typer av anställningar på så sätt att man kan avsluta anställningen i förtid, alltså innan tiden löpt ut. Om en arbetsgivare önskar avbryta provanställningen ska det göras minst två veckor innan, det kallas i detta fallet för varseltid och alltså inte för uppsägningstid. I det fall en arbetsgivare inte gör det kan arbetstagaren hävda rätt till den tidsfristen och alltså arbeta de 14 dagarna och få lön för dessa.

Om en arbetstagare önskar avsluta anställningen gäller ingen uppsägningstid om inte annat är avtalat. Den anställde kan alltså välja att gå på dagen om hen önskar efter det att hen meddelat arbetsgivaren om detta. Uppsägningen kan alltså göras av både arbetsgivaren och arbetstagaren och det behöver inte finnas någon saklig grund för att arbetsgivaren ska avsluta provanställningen. Saklig grund som gäller för tillsvidareanställning kan vara exempelvis att arbetstagaren misskött sig, arbetsbrist och liknande. Med andra ord räcker det med arbetsgivarens subjektiva åsikt för att avsluta en provanställning.

En arbetsgivare får inte avluta en provanställning på ett sådant sätt som bryter mot gällande diskrimineringslagstiftning. Exempelvis får man inte avbryta en anställning på grund av graviditet, religion eller sexuell läggning.

Hur säger jag som arbetstagare upp mig när det gäller provanställning?

Huruvida man måste säga upp sig skriftligt eller inte bör framgå av avtal eller andra villkor. I vilket fall som helst rekommenderar vi att du alltid gör det skriftligt för att öka tydligheten ytterligare. Det är inte minst viktigt om det skulle bli en tvist eller annat mellan arbetsgivare och arbetstagare.

De uppgifter du bör ha med vid en uppsägning är följande:

  • Datum
  • Mottagare
  • Meddela att du säger upp din provanställning hos arbetsgivaren (namn på företaget)
  • Meddela din sista arbetsdag; dag, månad och år.
  • Din signatur

Risker med en provanställning?

Det finns flertalet risker med en provanställning. Som ovan nämnt kan arbetsgivaren avbryta anställningen närhelst hen önskar och dessutom utan att uppge något skäl för uppsägningen. Det kan dock ses som en fördel att du som arbetstagare besitter samma rättighet om du förslagsvis inte skulle trivas på din arbetsplats.

Kollektivavtal vid provanställning

I det fall arbetsplatsen i fråga har kollektivavtal kan andra regler gälla och då bör redan innan provanställningens början kontrollera avtalet och vad som står i det. I ett kollektivavtal kan det nämligen finnas andra regler, som avviker från lagen. En arbetsgivare får avvika från lagen genom kollektivavtal så länge villkoren är skäliga. Villkor som kan skilja sig i ett kollektivavtal kan vara bland annat längden på uppsägningstid samt längden på provanställningen.

Om arbetsplatsen inte har ett kollektivavtal omfattas du om lagen om anställningsskydd (LAS). Denna lag ställer inga krav på hur ett anställningsavtal ska se ut vilket i sådana fall gör det extra viktigt för dig som arbetstagare att noggrant granska ditt avtal innan du signerar det.

Hur kan Point of Law hjälpa mig ?

Vi tycker det är oerhört viktigt att du är trygg med din provanställning, annan anställningsform och ditt arbetsliv överlag. Därför hjälper vi dig gärna med att finna en jurist som kan granska just ditt avtal. Tjänsten avtalsgranskning finner du här. Är du ute efter en annan tjänst finner du alla tjänster vi förmedlar här.

Visste du att Point of Law vill göra det enklare för dig som konsument att tillvarata dina juridiska rättigheter? Läs mer om vad vi kan gör för dig i vårt tidigare inlägg som du finner här.

Registrering!

provanställning

Det är enkelt att registrera dig hos oss! Du väljer ett användarnamn, fyller i din mejladress, väljer “konsument” samt bockar i rutan bredvid “jag är inte en robot”. Slutligen trycker du på knappen “registrera”. Därefter skickar vi ett mejl till dig med ditt lösenord. När du sedan loggar in kan du under “personlig information” ändra lösenordet till något du själv önskar.

Hör av dig till oss!

Vad vill du läsa mer om? Vilken fråga önskar du ställa till oss? Eller kanske har du feedback du önskar dela med dig av? Hur som helst når du oss enkelt på bloggen@poflaw.se. Vi ser fram emot att höra från dig!