Point of Law

Oavsett vem du är har du säkerligen en tanke eller kanske upplevt att juridik är svårt. Så började vår tanke när vi startade Point of Law år 2018. Framförallt upplevde vi två typer av problem. Konsumenternas svårigheter när det gäller köpeförfarandet samt förståelsen för juristen, dess arbete och priset. För juristen är det svårt att få samma möjlighet till konkurrens vart än i vårt avlånga land man är verksam. Även bristen av ett digitaliserat och därmed effektivt arbete är problematiskt.

Med hänsyn till problemen och mängder med efterforskning utvecklade vi Point of Law. Point of Law är en marknadsplats för juridiska tjänster som ämnar underlätta vardagen för både konsumenter och jurister. Vårt mål är att konsumenter enkelt och tryggt ska ha en möjlighet köpa juridik. Dessutom effektiviserar vi juristens arbete och ger hen möjlighet att arbeta utanför sina ordinarie lokaler.

Vår vision

Vår vision är att alla ska ha rätt till en jurist och att alla människor ska ha tillgång till de verktyg som krävs för att nyttja sin rätt till en jurist, oberoende av vem man är och vart man kommer ifrån. Med andra vill vi skapa ett bättre samhälle, för alla.

Är juridiska tjänster ett problem?

Det är inte bara vi som utvecklat Point of Law som uppmärksammat problematiken kring köp av juridiska tjänster. År 2017 utkom Konsumentverket med en rapport som visade att köp av juridiska tjänster är Sveriges sjätte mest problematiska konsumentområde. Året därpå utkom en ny rapport från Konsumentverket som påvisade att problematiken ökat till det fjärde mest problematiska konsumentområdet, något som även Konkurrensverket lyft fram i sin rapport från 2018. Detta faktum tycker vi är helt oacceptabelt och något som måste ändras. Enligt Point of Law ska alla ha en möjlighet att nyttja sin rätt till juridik. Branschen behöver utvecklas i takt med samhället.

Vill du läsa mer om problemet? Klicka på respektive logotyp nedan så kommer du direkt till rapporterna.

Consumer Agency KO

Juridik, konkurrensverket

Point of Law vs. annan juridisk rådgivning?

Nu kanske du, vare sig du är konsument eller jurist tänker att digitaliseringen av branschen redan har tagit fart? Ja visst har den det, men problemet består och det har inte blivit bättre. Vi är övertygade om att en digitalisering inte är tillräckligt för att lösa de problem som idag råder, utan den juridiska branschen behöver transparens, insyn och öppenhet i tätt samband med en digitalisering. Utan alla dessa delar kommer inte pusslet att bli fullständigt och det är just där som Point of Law kommer in i bilden.

Vi har precis tagit klivet in på marknaden och hoppas på att ni kan bidra till den förändring vi vill se, genom att som jurist erbjuda dina tjänster via plattformen och som konsument köpa den tjänst du är i behov av genom plattformen.

Samarbeten

Tycker du precis som vi att det vi gör är intressant och välbehövligt? Kanske är du, som företag eller organisation, intresserade av ett samarbete eller kanske har du någon nytänkande idé vi tillsammans kan spinna vidare på? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på samarbeten@poflaw.se så pratar vi vidare.