Vad är en laglott?

En laglott är en del av ett arv som en bröstarvinge alltid har rätt till, denna rätt är lagstadgad genom ärvdabalken och gäller oavsett vad som står i ett testamente. En bröstarvinge är barn till arvlåtaren, antingen biologiskt eller genom adoption.

Laglott, arv

Hur mycket är en laglott?

En laglott är hälften av arvslotten. Med andra ord hälften av arvet. Om du önskar läsa mer om dessa uträkningar kan du läsa mer i vårt exempel lite längre ned på denna sida.

Hur får man ta del av sin laglott?

Vanligtvis har man rätt till sin arvslott, men i de fall arvsrätten inskränkts genom ett testamente kan bröstarvingarna istället få ut sin laglott. För att ta del av den krävs att bröstarvingen påkallar jämkning. Med andra ord så ska man begära att man ska få ta del av sin laglott. Jämkningen ska framställas inom sex månader från det att man blivit delgiven testamentet, om detta inte görs förlorar man sin rätt till laglott.

Att påkalla jämkning av testamentet är inte krångligare än att bröstarvingen kräver sin laglott av testamentstagaren, vilket kan ske formlöst. Detta gäller oavsett om testamentstagaren fått arv i form av likvida medel eller gåvor. Vad som motsvarar laglotten ska gå åter till den bröstarvinge som påkallat jämkning.

Vem får ta del av sitt arv först? – Make eller barn?

Om den som avlidit var gift, säger lagen att den efterlevande maken ärver först. Det innebär att hela arvet går till den efterlevande som har fri förfoganderätt. I korta drag innebär det att hen får göra vad hen önskar med egendomen, dock inte testamentera bort den. Först när den efterlevande maken avlider får bröstarvingarna ta del av sitt arv.

I de fall särkullbarn finns, har de rätt att få ut sitt arv eller laglott omedelbart och behöver inte vänta tills dess att styvföräldern avlider. Särkullbarnet kan välja att avstå från denna rätt till förmån för den efterlevande maken och har då istället rätt till så kallat efterarv då den efterlevande maken avlider.

Är du intresserad eller vill lära dig mer kring arv, laglott och arvsordning? Då kan du läsa vårt tidigare inlägg om arv här. Vill du istället läsa mer om bodelning kan finner du vårt tidigare inlägg här eller kanske vill du få mer information kring bouppteckning? Då finner du det här.

Kan man testamentera bort sin laglott?

Att göra sina bröstarvingar arvslösa är inte möjligt. Däremot kan man, i sitt testamente, uttrycka sin vilja för att bröstarvingarna antingen ska avvakta eller helt avstå från sin laglott. Detta kan bröstarvingarna tillgodose om de vill, annars kan de välja att begära jämkning av testamentet och få ta del av sin laglott.

Önskar du läsa mer om testamente, hur man skriver ett eller hur det kan vara ett gott skydd? Du finner mer information här.

Vad säger lagen om laglotter?

Arv regleras huvudsakligen i ärvdabalken (1958:637). I denna lag finns då information kring laglott och rätten till laglott. Exempelvis finns rätten till laglott stadgad i 7 kap. 1 §.

Exempel på fördelning av arv och laglott

Låt oss ta ett exempel med laglott för att göra det så konkret som möjligt.

Person A är ensamstående och hen har tre barn. Om Person A inte har upprättat ett testamente så ska de tre barnen dela lika på det som A lämnar efter sig, det kallas arvslott. Om hon exempelvis efterlämnar 150 000 kronor ska de tre barnen få 50 000 kronor vardera.

I vårt fall har dock A upprättat ett testamente som stadgar att hela A´s kvarlåtenskap ska ges till Röda Korset. I detta fall har barnen rätt till sin laglott, alltså hälften av arvslotten. Om vi använder samma summor som ovan ska barnen få 25 000 kronor vardera. För att få rätt till sin laglott så måste bröstarvingarna som vi ovan nämnt påkalla jämkning av testamentet.

Om person A istället hade varit gift med B, hade B haft rätt till hela arvet med fri förfoganderätt. Person B ärver all kvarlåtenskap från A och får använda den som hen önskar. Bröstarvingarna får alltså ärva först då den efterlevande maken avlidit.

Hur kan Point of Law hjälpa dig?

Point of Law är en marknadsplats för juridiska tjänster. Vi gör det enkelt för dig att finna den juridiska tjänst som du är i behov av samt en jurist som passar dig och dina önskemål. Dessutom är vi helt opartiska!

Du kan söka efter tjänster, jämföra både priser, jurister och annat samt både köpa och betala på ett och samma ställe. Vi gör det tryggt, enkelt och smidigt för dig i behov av en juridisk tjänst. Att registrera sig är självfallet helt kostnadsfritt.

Hittar du inte det du söker eller kanske har du en annan fråga? Skriv till oss i vår chat som du finner i det nedre, högra hörnet eller mejla oss enkelt på support@poflaw.se.

Hur registrerar jag mig?

laglott, arv

Det är enkelt att registrera dig hos oss! Du väljer ett användarnamn, fyller i din mejladress, väljer “konsument” samt bockar i rutan bredvid “jag är inte en robot”. Slutligen trycker du på knappen “registrera”. Därefter skickar vi ett mejl till dig med ditt lösenord. När du sedan loggar in kan du under “personlig information” ändra lösenordet till något du själv önskar.

Ta kontakt med oss!

Vi älskar att prata med er, höra era åsikter, funderingar och önskemål. Ni når oss enkelt på bloggen@poflaw.se. Om ni har frågor kring registrering, köp av tjänst eller annat mejlar du oss på support@poflaw.se. Vi ser fram emot att höra från dig!