Familjerätt

Familjerätt, föräldrar håller sitt barn i handen

Välkommen tillbaka till bloggen som är en del av Point of Law´s juridiska magasin, vi gillar när du besöker oss. Idag ska vi prata familjerätt och vi kommer lägga fram det tillsammans med information om tre områden, som vi tror att du finner både intressant och lärorikt. Visst gillar du precis som vi att kombinera nytta med nöje?!

De tre familjerättsliga områden vi ska prata om idag är samboavtal, äktenskapsförord och testamente. Och du, glöm inte slå på push notiser om du inte redan gjort det så att du inte missar kommande inlägg. Stay tuned!

Vad är familjerätt?

Familjerätt är del av det som man benämner civilrätt. Civilrätten reglerar förhållandet mellan privatpersoner, vilket även inkluderar företag, organisationer och liknande. Familjerätt reglerar familjens rättsställning samt familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Lagar man använder är bland annat sambolag (2003:376), äktenskapsbalk (1987:230), ärvdabalk (1958:637) och föräldrabalk (1949:381). Låt oss guida dig!

Hur är familjerätt relevant för dig?

Familjerätt är kanske inte en term man tänker på varje dag, inte heller dess innebörd. Men familjerätten har stor betydelse genom hela livet, från vaggan till graven. Familjerätt reglerar vårdnad av barn, underhåll, ansökan om ensam vårdnad, umgänge och allt däremellan, det regleras huvudsakligen i föräldrabalk (1949:381). Andra viktiga delar som familjerätt berör är äktenskapsförord och bodelning mellan makar i äktenskapsbalk (1987:230) samt samboavtal och bodelning mellan sambor i sambolag (2003:376). Vad som händer när livet når sin ände regleras i ärvdabalk (1958:637).

Ovanstående är viktiga delar för att aktivt se till att livet blir och slutar som vi själva vill. Mycket kan förändras när äktenskap bryts, barn hamnar i kläm och frågan om vem som har rätt till arv. Genom att vara förberedd gör vi livet lite enklare för oss själva, och för dem vi bryr oss om.

Juridiska tjänster inom familjerätt

Givetvis har vi juridiska tjänster inom familjerätt som vi tror kan vara till nytta för dig. Häng med och låt oss guida dig genom juridikens värld (och förhoppningsvis göra den något mindre krånglig).

Samboavtal

Familjerätt, ett par som kysser varandra i solnedgången

Sambolag

Sambolag (2003:376) är den lag inom familjerätt som reglerar förhållandet mellan sambor. Sambolagen är dispositiv vilket innebär att den går att avtala bort, det kan man göra med ett samboavtal. Definitionen av sambo framgår av 1 § 1 st. sambolag; “Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll” (vår kursivering). Med andra ord är sambor två personer som bor under äktenskapsliknande förhållanden, dock får man givetvis inte kalla sig sambo om man är gift.

Ett samboförhållande kan upphöra på fem olika sätt, 2 § sambolag beskriver detta. Dessa är om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om dem flyttar isär eller om någon av samborna avlider. De två andra, något mindre vanliga omständigheterna är att en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare eller att en sambo väcker talan om att överta bostaden.

Varför behöver jag ett samboavtal?

Genom ett samboavtal väljer man att aktivt avtala bort sambolagens regler vid en eventuell separation. Om ett samboavtal inte finns så används automatiskt sambolagens regler. Om man som sambor skulle besluta att gå skilda vägar så behåller man sin enskilda egendom men delar på det gemensamma bohaget, alltså den egendom som förvärvats för gemensam användning under tiden man varit sambor. Det kan vara exempelvis er fasta bostad och lös egendom i form av möbler, hushållsmaskiner eller annat inre lösöre ni förvärvat tillsammans och båda har användning av, 6 § sambolagen. Detta gäller oavsett vem som betalat för den. Huvudregeln är att det man förvärvat innan man inledde ett samboförhållande samt egendom man fått genom arv, gåva eller testamente är enskild egendom. Som sambo har du ingen arvsrätt när den ena parten går bort.

Ett samboavtal behöver båda parternas underskrifter samt datum, men varken bevittning eller registrering behövs. Om ni under tidens gång skrivit flera samboavtal så är det senaste avtalet det som gäller.

Med andra ord är ett samboavtal till för att göra om samboegendom till enskild egendom, då enskild egendom som sagt inte ingår i bodelningen.

Vi hjälper er med ert samboavtal

Med informationen ovan så hoppas vi att ni kommit till insikt med hur viktigt det faktiskt är med ett samboavtal om det är så att man har samboegendom som man vill ska vara enskild egendom, eller helt enkelt annat man vill skydda om en separation mot förmodan skulle bli aktuell. Vi förmedlar tjänsten så att ni kan utforma ett samboavtal som passar just er. Ni kan upprätta det antingen innan ni väljer att flytta samman men självklart även efter att ni flyttat ihop.

Du hittar tjänster för samboavtal här och när du funnit den jurist som du vill utför tjänsten, till det pris och under den tidsram du önskar, trycker du på “köp nu” och därefter kommer juristen att ta kontakt med dig för att utforma samboavtalet efter era önskemål.

Äktenskapsförord

Familjerätt, brudpar

Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalk (1987:230) är den lag inom familjerätt som reglerar förhållandet mellan äkta makar. Äktenskapsbalken består av arton kapitel och är strukturerad och logisk till sin uppbyggnad. Dess innehåll rör allt från ingående av äktenskap till bodelning. Äktenskapsbalken är precis som sambolagen dispositiv och man kan därmed avtala bort den, det gör man genom ett äktenskapsförord. Det har ni som redan är gifta säkert redan hört talas om? Eller har ni kanske redan ett äktenskapsförord?

Vad är äkta makar?

Äkta makar blir man enligt äktenskapsbalken 1 kap. 1 § när två personer ingår äktenskap. I de följande paragraferna framgår hur man som makar ska behandla varandra och vad vardera make är skyldig att göra. Ett äktenskap kan upplösas på två sätt, antingen genom äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död, äktenskapsbalken 1 kap. 5 §.

Varför äktenskapsförord?

Genom ett äktenskapsförord väljer man att avtala bort äktenskapsbalkens regler om att all egendom som inte är enskild egendom ska delas som om det vore giftorättsgods. Ett äktenskapsförord är alltså ett avtal om att frångå äktenskapsbalkens regler. Det så kallade giftorättsgodset delar man vid en bodelning.

Äktenskapsförord kan vara mer eller mindre omfattande, ni kan alltså själva välja hur ni vill utforma ert äktenskapsförord. Kanske har någon av er ett företag som ni inte vill ska inkluderas i en eventuell bodelning? Eller har någon av er fått ett arv som inte uttryckligen är er enskilda egendom? Det kan också vara för att skydda annan fast eller lös egendom.

Med äktenskapsförord kommer också formkrav; det ska vara skriftligt, daterat, undertecknat av båda parter och registrerat hos Skatteverket. Ni kan upprätta ett äktenskapsförord antingen innan ni ingår äktenskap alternativt under pågående äktenskap.

Lugn, vi hjälper er!

Låt oss på Point of Law förmedla en jurist till er som skriver ert äktenskapsförord. Du hittar tjänster för äktenskapsförord här och när du funnit den jurist som du vill utför tjänsten, till det pris och under den tidsram du önskar, trycker du på “köp nu” och därefter kommer juristen att ta kontakt med dig för att utforma äktenskapsförordet efter era önskemål.

Testamente

Familjerätt, ett äldre par med två barn

Ärvdabalken

När människan inte längre finns i livet är det ärvdabalk (1958:637) som reglerar vad som sker med vår kvarlåtenskap, även det är en del av familjerätt. Lagen innefattar allt från förskott på arv till vem som ärver vad samt den avlidnes skulder. Många anser att lagen är aningen svårläst, du finner lagen här, gå gärna in och kika och avgör själv.

Ärvdabalken är till viss del dispositiv, med ett annat ord semidispositiv. Den är dispositiv så till vida att du kan testamentera bort allt förutom dina barns laglott, som de alltid har rätt till. Viktigt också att veta är att den efterlevande maken alltid har rätt till fyra gånger prisbasbeloppet, som år 2019 är 46 500 kronor.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en persons yttersta vilja då personen avlider. Det är ett juridiskt bindande dokument som reglerar kvarlåtenskapen, alltså den egendom du har kvar när du avlider. Du som upprättar ett testamente blir testator eller testatrix, det förra om du identifierar dig som man och det senare om du identifierar dig som kvinna. Du bestämmer själv hur du vill fördela din kvarlåtenskap och du kan när som helst ändra utformningen av ditt testamente. Det är alltid den senare versionen som gäller.

Kraven för att upprätta ett testamente är att du ska vara minst 18 år och ej lida av en psykisk störning. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två icke jäviga personer, alltså två personer som varken direkt eller indirekt kommer att ärva din kvarlåtenskap. Det kan vara exempelvis en vän eller kollega.

Varför behöver jag ett testamente?

Vi på Point of Law rekommenderar alla att upprätta ett testamente. Vare sig du är ensamstående, gift eller sambo. Det är ett bra sätt för att kontrollera att din kvarlåtenskap hamnar där du vill och du underlättar för dina efterlevande. Arvet ger ofta annars upphov till konflikter mellan de efterlevande.

Låt oss skriva ditt testamente

Du hittar tjänster för testamente här och när du funnit den jurist som du vill utför tjänsten, till det pris och under den tidsram du önskar, trycker du på “köp nu” och därefter kommer juristen att ta kontakt med dig för att utforma testamentet efter dina önskemål.

Hur kan vi hjälpa dig med tjänster inom familjerätt?

Som köpare av våra juridiska tjänster börjar du med att registrera dig, det tar bara någon minut. Därefter köper du den tjänst som passar dig med ett fåtal klick och därefter kommer den jurist du valt att kontakta dig för mer information och för att därefter upprätta ditt samboavtal, äktenskapsförord eller testamente efter dina önskemål. Vi ser fram emot att höra från dig.

registrering
Det är enkelt att registrera dig hos oss! Du väljer ett användarnamn, fyller i din mejladress, väljer “konsument” samt bockar i rutan bredvid “jag är inte en robot”. Slutligen trycker du på knappen “registrera”. Därefter skickar vi ett mejl till dig med ditt lösenord. När du sedan loggar in kan du under “personlig information” ändra lösenordet till något du själv önskar.

Vill du lämna dina synpunkter, önskemål eller har frågor så ber vi dig kontakta oss på support@poflaw.se.