Överklaga till hovrätt

Ny på Point of Law
LEVERANS TID:
21 DAGAR
Juristfirman De jurist est
Tjänstbeskrivning

OBS köp av detta jobb, som utifrån målets omfång eller art, enligt min bedömning, inte har gjorts i tid i förhållande till domstolens överklagandefrist, kan ensidigt hävas av mig.

Det är svårt att överklaga och att lyckas övertyga hovrätten om att underinstansens exv. bevisvärdering eller rättstillämpning är felaktig. Jag läser igenom handlingarna i ditt mål, som mest 30 sidor (+ bevismaterial om det inte är ovanligt omfattande), samt upprättar en överklagandeskrift.

Video för tjänsten
Ingen video har bifogats till den här tjänsten.
Användarens senaste feedback
Tjänsten har inte fått återkoppling ännu.