Varumärkesansökan – EU

Point of Law Point of Law > Tjänster > Varumärkesansökan – EU
Ny på Point of Law
LEVERANS TID:
4 DAGAR
Varumärkesombudet
Tjänstbeskrivning

En EU-registrering är ett kostnadseffektivt sätt att säkra sin ensamrätt till det kännetecken man använder. I dagsläget omfattar skyddet EU:s samtliga 28 medlemsländer (27 efter en trolig Brexit) och eftersom ansökningskostnaden är relativt låg i förhållande till en svensk ansökan, lönar sig en EU-ansökan i princip så snart man avser att ansöka i fler än ett EU-land.

Vi hjälper er från upprättande och inlämnande av ansökan, fram till registrering. I arbetet med er ansökan ingår även en s.k. identitetssökning för att kunna upptäcka eventuella uppenbara hinder mot registreringen av ert märke. Påträffas inga hinder upprättar vi ett klassningsförslag utifrån den verksamhet ni presenterat för oss, vilket översänds till er för godkännande eller revidering. Ni bestämmer själva hur många klasser ansökan ska komma att omfatta och kan på så vis ha full kontroll över kostnaderna.

 

 

Tilläggstjänster: Beroende på hur många klasser ansökan omfattar kan kostnader tillkomma. Det för tjänsten angivna priset avser en klass. Omfattar ansökan fler klasser är priset för den andra klassen 2 400 kr och varje därpå följande klass 3 400 kr.

Video för tjänsten
Ingen video har bifogats till den här tjänsten.
Användarens senaste feedback
Tjänsten har inte fått återkoppling ännu.