Borgensåtagande

Point of Law Point of Law > Tjänster > Borgensåtagande
Ny på Point of Law
LEVERANS TID:
7 DAGAR
Tjänstbeskrivning

Granskning av omständigheter i enskilda fall för att avgöra ansvar för personer som gått i borgen. Även upprättande av borgensförbindelser. Jobbet omfattar genomläsning av max 30 sidor eller annars bedömningar som tar ca 4-5 timmar i anspråk.

 

Förbehåll för uppdrag som rör värden överstigande 500 000 kr.

Video för tjänsten
Ingen video har bifogats till den här tjänsten.
Användarens senaste feedback
Tjänsten har inte fått återkoppling ännu.