Avtalsgranskning

Ny på Point of Law
LEVERANS TID:
7 DAGAR
Juristfirman De jurist est
Tjänstbeskrivning

Granskning och kommentering av avtal för att undvika onödiga- eller för stora risker för din del. Ska exempelvis tidigare led i förhandlingar få utgöra en del av Ert avtalsinnehåll eller ska enbart det skrivna kontraktet användas för att tolka alla framtida oförutsedda situationer? Jobbet omfattar genomläsning av högst 10 sidor eller annars motsvarande ca 3 timmar inom områdena avtalsrätt, Köprätt, fordringsrätt och eller rådgivaransvar.

Video för tjänsten
Ingen video har bifogats till den här tjänsten.
Användarens senaste feedback
Tjänsten har inte fått återkoppling ännu.