Point of Law Point of Law > Alla Kategorier > Okategoriserade > Har särkullbarn rätt till arv?

Har särkullbarn rätt till arv?

Särkullbarn kallar man barn som inte är gemensamma. I dagens Sverige har vart femte barn ett halvsyskon vilket i sin tur gör det till ett viktigt ämne att prata om och hålla koll på. Låt oss på Point of Law upplysa dig!

har särkullbarn rätt till arv?

Vad är ett särkullbarn?

Ett särkullbarn är ett barn till en make som den andra maken inte är förälder till. På samma sätt fungerar det inom ett samboförhållande, ett särkullbarn är endast barn till den ena parten i förhållandet.

Har särkullbarn rätt till arv?

Svar ja, ett särkullbarn har rätt till arv, regler om detta finner du i ärvdabalken. Ett särkullbarn har alltid som minst rätt till sin laglott, oavsett vad som står i ett testamente. Laglotten kan ett särkullbarn kräva direkt efter sin förälders bortgång. Det skiljer sig från gemensamma barn som ärver först när båda föräldrarna har gått bort.

Vad är en laglott?

Laglotten är hälften av det totala arvet och denna laglott ska delas lika mellan barnen. Om en förälder har ett barn och egendomar värda 100 000 så är laglotten hälften av det, alltså 50 000. Om en förälder istället har två barn så blir vardera barns laglott 25 000, alltså 25 % till vardera särkullbarn av det föräldern lämnar efter sig.

Kan du testamentera bort särkullbarnets arv?

En laglott kan du aldrig testamentera bort, i vilket fall inte med bindande verkan. Med andra ord kan man aldrig lämna särkullbarnet lottlöst. Som vi nämnt ovan kan dock ett särkullbarn, om hen önskar, avstå från arvet till förmån för efterlevande make eller maka. När den efterlevande maken har gått bort kan särkullbarnet kräva ut sitt arv. När en person skriver sitt testamente kan hen önska att särkullbarnet ska avstå från sitt arv till fördel för efterlevande make. Det är dock inte tvingande på något sätt; om särkullbarnet vill begära ut sin laglott har hen rätt till det.

En efterlevande make ärver ofta med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att hen kan, i princip, göra vad hen vill med pengarna, dock inte testamentera bort arvet. Om man ärver egendomen med full äganderätt får den efterlevande maken göra vad som helst med arvet, till och med testamentera bort det. Det är därför viktigt att vara medveten att pengarna kan vara förbrukade då den efterlevande maken går bort och om så är fallet kommer inte särkullbarnet att få ut sin laglott, så tillvida särkullbarnet från början väntade med arvet till fördel för den efterlevande maken.

Särkullbarnet ska begära sin laglott!

Det är viktigt att känna till reglerna kring hur man faktiskt får del av sitt arv, eller kanske processen mer riktigt. Om särkullbarnet inte kräver sin laglott så kan hen bli arvslös. När föräldern avlider ska särkullbarnet kräva ut laglotten, fristen för att göra det är sex månader. Om särkullbarnet inte begär sin laglott inom denna tid så kommer den avlidne personens testamente att verkställas, även om det kränker laglottsregeln eller inte.

Point of Law hjälper dig!

Vi vet att många upplever juridik som både svårt, krångligt och jobbigt men vi finns alltid här för dig, i livets alla skeden. Vi har tjänster efter dina behov och om det är någon juridisk tjänst du saknar så tveka inte att höra av dig till oss på kontakt@poflaw.se.

Du hittar alla de tjänster vi har att erbjuda här. Men låt oss även berätta lite kort om andra tjänster du kanske har intresse i.

Testamente

Skriv ditt testamente, för en själv och för efterlevande partner, gemensamma barn, särkullbarn och eventuellt andra du håller kärt! Genom att göra det reglerar man hur kvarlåtenskapen ska fördelas dagen då man avlider, det är alltså en persons yttersta vilja. Genom livets gång kan man ändra och skriva nya testamenten hur många gånger man vill, men det är viktigt att komma ihåg att det alltid är det sista skriva testamentet som är det giltiga. Vill du veta mer om testamente finner du information om det i vårt tidigare inlägg. Vill du hellre läsa med mer fokus kring arv och arvsordning finner du en informativ text om det här.

Äktenskapsförord

En annan populär och viktig tjänst vi erbjuder är äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord skriver blivande makar eller de makar som redan ingått äktenskap. Det är ett avtal som makarna ingår tillsammans och som reglerar hur egendomen ska fördelas vid en eventuell skilsmässa, med andra ord bestämmer man vilken egendom som ska vara enskild egendom och ska tillfalla den ena eller den andra maken. All egendom är annars som utgångspunkt giftorättsgods och delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Mer om äktenskapsförord, giftorättsgods och andra viktiga delar finner du att läsa mer om här. Vill du läsa mer om kraven för ett giltigt äktenskapsförord kan du göra det här.

Samboavtal

Sist men inte minst vill vi även skriva några ord om samboavtal. Enligt sambolagen ska sambor vid en separation dela lika på samboegendomen, alltså all egendom som är införskaffad under förhållandet för gemensamt bruk, så som gemensam bostad och annat bohag. Genom ett samboavtal reglerar sambor hur egendomen ska fördelas vid en separation. Vi har skrivit mer utförligt om samboavtal tidigare och du finner inlägget här. När det gäller arv så ärver sambor inte varandra enligt lag. Det gäller oavsett hur många år de har levt tillsammans eller om de har gemensamma barn eller särkullbarn. Därav är det viktigt med ett testamente som uttrycker sambornas vilja.

Skriv till oss!

Nu kan du svara på frågan om särkullbarn har rätt till arv. Med utöver det vet vi att det kan finnas många frågor och funderingar! Kanske har du en fråga du vill ställa? Kanske ett förslag på vad vill du läsa om här på bloggen? Eller kanske feedback att dela med dig av? Oavsett så är du varmt välkommen att skriva till oss på bloggen@poflaw.se så besvarar vi ditt mejl så snart vi kan.