Juristbranschen har länge sett ut på samma sätt medan samhället utvecklats och Point of Law är just den utvecklingen branschen ropat efter länge.