Fullmakt

Sannolikheten är stor att du någon gång bett någon köpa något för dig, eller köpt något för någon annan. Då har du antingen givit eller tagit en fullmakt. Kanske har någon budat för dig på en aktion? Eller skickat ner barnen till affären för att handla åt dig? I dessa fall, och många andra, talar vi om fullmakt. Det finns som inom alla juridiska områden flertalet regler, och undantag därtill. Idag tänkte vi på Point of Law guida dig igenom det som vi tycker att alla borde känna till om fullmakt.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt innebär att du ger någon tillåtelse att rättshandla för dig. Du företräder alltså någon annan, i dennes namn och för dennes räkning. När du ger någon en fullmakt blir du vad som kallas fullmaktsgivare eller huvudman. Personen som rättshandlar för dig kallas fullmäktige eller ombud.

Fullmakt

Själva avtalet sluts endast mellan fullmaktsgivaren och tredje man. Fullmäktige är bara ombud och ses inte som part i köpeavtalet. Regler om fullmakt finner du i avtalslagens andra kapitel. Du finner lagen här.

Hur får eller ger man en fullmakt?

En fullmakt kan ges både skriftligt och muntligt. Vad som är bäst skiljer sig från fall till fall och beror på  uppdraget och dess omfattning. Ska barnen springa ner för att köpa mjölk så är givetvis en muntlig fullmakt det rimliga. Om din vän däremot ska köpa en bil i ditt namn så är en skriftlig fullmakt att föredra då det framgår tydligt vad fullmäktige får göra i det fall en tvist skulle uppkomma. Men det finns mer vi behöver gå igenom för att veta vilken typ av fullmakt som ska ges.

Självständig fullmakt

En självständig fullmakt har som syfte att visas för tredje man och kan vara antingen muntlig eller skriftlig. Vid en muntlig fullmakt är det ett meddelande som fullmäktige lämnar till tredje man. En skriftlig fullmakt är ett dokument som är avsett att uppvisas för tredje man.

Låt oss förklara med ett exempel. A har blivit ombedd att köpa en cykel för B:s räkning. I den skriftliga fullmakten står det följande: “A har fått i uppdrag av mig, B, att köpa en cykel för min räkning”.
Här kan det ibland vara en god idé att inte skriva ett pris på grund av att då tredje man ser detta blir det i princip omöjligt att pruta på priset, speciellt om det är en begagnad cykel. Vad maxpriset får vara kan man istället meddela fullmäktigen muntligt.

Osjälvständig fullmakt

En osjälvständig fullmakt eller uppdragsfullmakt som det också kallas är inte avsedd att visas för tredje men utan endast för fullmäktige. Även denna kan vara antingen muntlig eller skriftlig. Om uppdraget ges muntligt bör du få med vad fullmäktige ska göra, exempelvis köpa en begagnad cykel, vart personen köper den och om du vill, till vilket pris fullmäktige får köpa cykeln.

Ställningsfullmakt

En annan vanlig typ av fullmakt är ställningsfullmakt som innebär att man som arbetstagare får rättshandla för sin arbetsgivare. Det är en fullmakt du får genom den position du har i verksamheten, exempelvis inköpsansvarig. Du får då inhandla varor för verksamheten å arbetsgivarens vägnar utan att varje gång be om lov. Som fullmäktige ska du givetvis handla inom ramarna och att avgöra vad det innefattar kan vara svårt. Frågor man bör ställa sig är om det anses normalt i branschen och för personen i den ställningen. Man brukar fråga sig om det är handelsbruk.

Befogenhet & behörighet

Inom juridiken skiljer man mellan befogenhet och behörighet. Befogenhet innebär vad en fullmäktige får göra och behörighet vad fullmäktige med bindande verkan kan göra. Det kan vara lite krångligt att få kläm på men vi konkretiserar det med hjälp av ett exempel.

B ger A ett uppdrag i form av en skriftlig fullmakt att nu sälja den begagnade cykeln hen fått i sin ägo. Fullmakten är självständig och därmed avsedd att uppvisas för tredje man. I fullmakten står det följande: “Fullmakt för A att sälja min cykel”. B har tidigare också förklarat för A att hen måste sälja cykeln för minst 2000 kronor. Behörigheten innebär att A kan sälja cykeln för vilket pris som helst men A har befogenhet att sälja cykeln för 2000 kronor. Men vad händer om A säljer cykeln för 1500 kronor?

God tro & ond tro

Om A säljer B:s cykel för 1500 kronor har A över överskridit sin befogenhet men frågan är om tredje man, alltså den person som köper cykeln borde ha insett att A inte fick sälja den för det priset? Förmodligen inte. Köparen är alltså i god tro och A måste fullfölja avtalet. Om det däremot var en mycket exklusiv cykel, som kanske endast fanns i ett fåtal exemplar, med ett stort samlarvärde och köparen visste om detta och anade att det var ett oskäligt lågt pris och därmed borde insett att det var fel. Då är köparen i ond tro och avtalet kan hävas.

Fullmaktsgivaren blir inte heller bunden i de fall priset skulle framgå av fullmakten som visas för tredje man men köparen ändå betalar en mindre summa än den som framgår av fullmakten. Om fullmakten var osjälvständig, alltså i de fall fullmakten inte var avsedd att visas för tredje man gäller dock andra regler. Om fullmäktige överskrider vad hen får göra så blir fullmäktige inte bunden till avtalet även i de fall köparen är i god tro. Om fullmäktige i efterhand samtycker avtalet som A gjort med köparen så blir fullmaktsgivaren bunden till avtalet, det kallas att man ratihaberar. Om man missköter sitt uppdrag som fullmäktige kan man i vissa fall bli skadeståndsskyldig.

Får minderåriga vara fullmäktige?

Fullmakt, två barn på en brygga

I vårt förra blogginlägg pratade vi om att minderåriga inte får rättshandla, vilket är helt korrekt. Men en minderårig får vara fullmäktige då han eller hon inte ingår avtalet utan endast agerar ombud. Avtalet ingås som sagt mellan huvudmannen och tredje man.

När upphör en fullmakt att gälla?

Den kan upphöra på flertalet sätt. Den självständiga fullmakten kan upphöra genom att ta tillbaka dokumentet med den skriftliga fullmakten alternativt genom ett meddelande till fullmäktigen som säger att hen inte längre har fullmakt. En osjälvständig fullmakt upphör att gälla genom att meddela fullmäktige om detta. En fullmakt upphör också att gälla om fullmäktigen dör. I de fall du har en fullmakt genom din anställning, alltså en ställningsfullmakt så upphör den att gälla när du avlägsnas från din anställning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Point of Law förmedlar tjänster inom alla rättsområden och vi finns här för dig när du behöver oss. Du väljer själv den jurist som ska utföra den tjänst du behöver, till ett pris som passar din plånbok och du kan själv styra hur lång tid utförandet får ta. Du hittar alla juridiska tjänster på Point of Law här.

Skriv till oss!

Skriv gärna till oss om du har frågor eller funderingar. Du når oss som vanligt på bloggen@poflaw.se.