Point of Law Point of Law > Alla Kategorier > Okategoriserade > Fördelning av egendom vid bodelning

Fördelning av egendom vid bodelning

Inte kan man ha koll på allt och bodelning är inte heller något man gör med jämna mellanrum så därför tänkte vi ägna detta inlägg åt att upplysa dig kring fördelning av egendom vid bodelning när det gäller äktenskapsskillnad och avslutat samboskap.

I tidigare inlägg har vi pratat om bodelning mer generellt, alltså vad det är och hur man gör det. Vill du få dig en överblick först rekommenderar vi att du läser det i ett första skede och du hittar inlägget här.

Fördelning av egendom vid bodelning

Vad är en bodelning?

En bodelning innebär att man bestämmer hur makarnas egendom ska fördelas mellan de båda i ett bodelningsavtal. Parterna kan genomföra en bodelning kan vid skilsmässa, upplösning av ett samboförhållande, under ett bestående äktenskap samt vid dödsfall. Reglerna skiljer sig åt beroende på om man varit gift eller sambo. Det räcker med att en av parterna vill genomföra en bodelning för att så ska ske.

Att bodela är en god idé för att göra en formell delning av den egendom parterna har och om detta inte sker kan parterna flera år senare hävda att hen önskar genomföra en bodelning.

Hur går en bodelning till?

Efter att ni tillsammans eller en av er bestämt er för att bodela är det allra enklaste såklart att ni gemensamt kommer överens om fördelning av egendomen. Om det inte är en möjlighet så kan ni anlita en bodelningsförrättare som hjälper er att komma fram till en lösning. Du finner mer information om bodelningsförrättare längre ned i inlägget. En bodelning sker i fyra steg och nedan kan du läsa mer om vart och ett.

1. Bouppteckning

En bouppteckning innebär att ni listar alla era tillgångar och skulder vid tiden för ansökan om skilsmässa alternativt då samboskapet upphörde.

Vad ska framgå i en bouppteckning?
  • De tillgångar som vardera make äger, och
  • Värdet av dessa tillgångar, och
  • Eventuell enskild egendom, samt
  • Skulder och skuldens koppling till makens egendom

2. Andelsberäkning

Som ett andra steg ska ni genomföra en andelsberäkning vilket innebär att ni värderar tillgångarna och skulderna ni angivit i bouppteckningen.

3. Lottläggning

Nu är det dags för makarna att rent konkret fastställa fördelningen av egendomen. För makar är huvudregeln en delning på hälften efter att eventuella skulder räknats bort. All den egendom som makarna äger är giftorättsgods så länge det inte uttryckligen är enskild egendom genom exempelvis arv, gåva eller äktenskapsförord.

Om paret inte är gifta, utan sambor så är all den egendom de införskaffat för gemensamt bruk gemensam egendom och därmed ska båda parter få hälften vardera så länge ett samboavtal inte visar annat.

4. Bodelningsavtal

Sist men inte minst ska parterna fastställa bodelningen genom ett avtal vilket säkerställer att ingen av parterna i ett senare skede kan komma att hävda att man inte genomfört en bodelning och därmed få hälften av egendomen.

Fördelning av egendom vid bodelning. Vad delas egentligen?

Allt som makarna äger delar man på hälften vid en bodelning, en del till vardera make. Det gäller såtillvida det inte är enskild egendom. Delning sker av all egendom vilket innefattar även den egendom som makarna införskaffat innan äktenskapet.

Personliga ägodelar delar man dock inte och den faktiska innebörden av begreppet är omtalat. Man brukar räkna in kläder, smycken, presenter och liknande. Om ägodelarna är av högt värde ska de dock ta del i bodelningen.

Egendom som är enskild genom äktenskapsförord, gåva eller arv ska inte ingå i bodelningen. För att arv eller gåva ska vara enskild egendom måste det uttryckligen framgå att just arvet eller gåvan ska vara personens enskilda egendom.

Är vi tvungna att bodela?

Nej, det finns inget som tvingar makar att bodela men däremot är det något vi rekommenderar alla som genomgår äktenskapsskillnad eller separation. Om man inte bodelar kan den ena parten eller maken kräva bodelning flera år efter skilsmässan eller separationen.

De gånger då bodelning inte är nödvändigt är exempelvis om makarna bara har egendom som är enskild men så är oftast inte fallet.

Hur gör vi om vi inte är överens?

Då kan en make eller makarna tillsammans ansöka om en bodelningsförrättare. Detta gör man hos tingsrätten som i sin tur utser en bodelningsförrättare. Behörig tingsrätt är den där någon av makarna var folkbokförd den 1 november föregående år. Vet du inte vilken domstol som är behörig så kan du läsa mer och finna rätt här.

Ansökan sker skriftligt och kostar 900 kronor, länk till betalning finner du här. Med ansökan behöver den som genomför ansökan bifoga personbevis som du beställer från Skatteverket.

En bodelningsförrättare kommer i första hand att arbeta för att parterna ska komma överens om bodelningen men om så inte sker kommer bodelningsförrättaren att bestämma åt parterna.

Bodelning vid skilsmässa

Vid ingående av äktenskap blir alla egendom gemensam egendom vilket man kallar giftorättsgods. Enskild egendom är dock inte en en del utav detta. Att något är enskild egendom ska antingen framgå i ett äktenskapsförord eller tydligt framgå i ett gåvobrev eller arv.

Vid äktenskapsskillnad sker en lika fördelning av den gemensamma egendomen, giftorättsgodset, mellan de båda makarna. Denna bodelning genomför man efter att parterna eller någon av parterna ansökt om skilsmässa, under betänketiden eller efter att äktenskapet är upplöst. Om någon av parterna ensamt begär bodelning ska den genomföras omedelbart.

Bodelning under äktenskapet

Man kan även välja att bodela under ett pågående äktenskap utan att det är fråga om en skilsmässa. För att genomföra en bodelning under ett pågående äktenskap ska båda parterna är överens om att genomföra en bodelning. Många undrar varför det skulle vara intressant att göra detta under lyckans dagar och det kan finnas flera anledningar till att bodela under äktenskapet, nedan följer några av dem;

  • Makarna önskar jämna ut ägarförhållanden, eller
  • makarna vill klargöra ägandet av giftorättsgodset, eller
  • en make driver någon form av näringsverksamhet och vill skydda den andre makens tillgångar vid en eventuell konkurs.

Bodelning vid avslutat samboskap

Vid upplösning av ett samboskap är reglerna annorlunda då det är sambolagen som reglerar bodelning mellan sambor. I ett samboskap finns inte något som heter giftorättsgods, istället är det sådana tillgångar och egendomar som parterna införskaffat för gemensamt bruk som ska ingå i en bodelning.

Sambor kan under förhållandet upprätta ett samboavtal istället för ett äktenskapsförord som gäller mellan makar. Egendom som inte ska ingå i en bodelning kan sambor avtala om i ett samboavtal. Har man avtalat om att paragrafen om bodelning i sambolagen inte ska gälla kan ingen av parterna begära en bodelning.

Tre viktiga saker som är bra för dig att veta om!

  • Om makarna ska bodela vid en skilsmässa ska makarna lämna in ansökan till tingsrätten. Bodelningen kan makarna sedan registrera hos Skatteverket, vilket är frivilligt.
  • Om makarna däremot önskar bodela under bestående äktenskap ska de istället skicka ansökan till Skatteverket. I detta fall måste makarna registrera bodelningen hos Skatteverket.

Bodelning vid dödsfall

Detta behandlar vi inte i detta inlägg men du kan finna mer information om det här.

Hur kan Point of Law hjälpa dig?

Vi vill göra det enkelt för dig att få juridisk hjälp och vare sig du är i behov av ett äktenskapsförord, samboavtal eller bodelningsavtal så finns vi här för dig. Du hittar alla våra tjänster här och du väljer själv den juridiska tjänst du är i behov av och därefter den jurist som passar dig och dessutom till ett pris du är bekväm med. Är det någon tjänst du saknar är du varmt välkommen att skriva till oss på support@poflaw.se.

Du kan till en början registrera dig, det tar bara någon minut och är självklart helt kostnadsfritt.

"<yoastmark

Ställ dina frågor till oss!

Vi älskar att höra från dig! Vare sig det är frågor kring fördelning av egendom vid bodelning eller något annat så ser vi gärna att du skickar dina frågor eller önskemål till bloggen@poflaw.se så svarar vi så snart vi kan. Om det finns något inom juridik du önskar lära dig mer om så gäller samma adress som ovan.