Dödsbo

Rubriken känns varken glad eller tilltalande men det är desto viktigare att prata om. Livet på jorden är inte oändligt och därför tycker vi på Point of Law att det är viktigt att prata om vad som händer och vad man juridiskt ska genomföra när en person lämnar jordelivet. Idag har vi temat dödsbo. Välkommen till vår blogg!

Regnig lantväg. Dödsbo.

Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo eller som man förr benämnde det sterbhus, är kvarlåtenskapen efter en person som avlidit. Med andra ord den avlidnes tillgångar och skulder. Exempel på det är fastigheter, pengar, fordon och pengar.

Fram tills dess att arvskifte sker är dödsboet en juridisk person och det är dödsbodelägarna som tillsammans förvaltar dödsboet. Dödsbodelägare kan vara efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. En universell testamentstagare är en person som får alla eller en viss andel av den avlidnes tillgångar, enligt den avlidnes testamente.

Dödsbodelägare

Dödsbodelägarna eller om det endast är en person, dödsbodelägare, bestämmer vad som ska hända med den avlidnes tillgångar. Om det är flera dödsbodelägare men bara en som ensam ska förvalta dödsboet behöver han eller hon en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare att utföra det ensam. Delägare av ett dödsbo beslutar tillsammans vad som ska göras och hur dödsboet ska fördelas. Det kan exempelvis innefatta att man ska avsluta konton och sälja bostad eller värdepapper.

Den eller de personer som företrädet ett dödsbo måste vara behörig samt kunna påvisa det. Innan man gör en bouppteckning behöver man ett dödsfallsintyg samt en släktutredning som visar när personen avled samt vilka efterlevande som finns. Det ses som en legitimationshandling för ett dödsbo.

Skulder

Ett dödsbo ska inte betala några skulder för den avlidne förrän en månad efter att bouppteckningen upprättades med anledning av att fordringsägare ska ha tid att ställa krav på betalning. Det är viktigt i de fall där summan för skulderna överstiger tillgångarna. Om det med säkerhet står klart att tillgångarna överstiger skulderna kan man betala räkningar med pengar från dödsboet när räkningarna förfaller till betalning.

Ibland kan en eller flera skulder uppdagas en tid efter arvskiftet. Om så sker ska arvskiftet återgå och man ska betala skulden eller skulderna. Ett undantag från regeln är att efterlevande make och oförsörjda barn har laglig rätt till nödvändigt underhåll i tre månader från dagen då dödsfallet ägde rum.

Kostnader

Ett dödsbo svarar för alla kostnader såsom begravning och även anhörigas omkostnader kring begravningen som exempelvis transporter, vistelsekostnader och sorgekläder.

Boutredningsman

Ibland kanske man varken vill, orkar eller kan hantera dödsboet. Om dödsboet är mycket stort eller om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan en utomstående boutredningsman vara till hjälp. Delägarna för ett dödsbo kan själva utse en boutredningsman eller låta tingsrätten utse en. Även en testamentsexekutor kan företräda ett dödsbo.

Bouppteckning

Enligt lag ska bouppteckning upprättas inom tre månader efter det att en person avlidit och den ska lämnas in till Skatteverket senast fyra månader efter det att en person avlidit. Bouppteckningen innefattar dokumentation av alla tillgångar och skulder som finns i dödsboet samt vilka som är dödsbodelägare. Om det finns en efterlevande make ska även dennes tillgångar och skulder medräknas.

Två personer genomför bouppteckningen, så kallade bouppteckningsförrättare. En bouppteckningsförrättare får varken vara dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud. En person som känner till dödsboet väl, exempelvis efterlevande make ska agera bouppgivare, vilket innebär att han eller hon lämnar uppgifter om dödsboet vid bouppteckningen.

Vi har i tidigare inlägg talat mer om bouppteckning, vad det innebär och hur man går tillväga. Du finner inlägget här.

Tillämplig lag gällande dödsbo

Ärvdabalk (1958:637) är den lag man tillämpar när det gäller både dödsbo, arv, testamente och det som hör därtill. Lagen består av 25 kapitel och många anser att det är svårläst. Är du nyfiken och vill läsa mer finner du lagen här.

Arvskifte

När bouppteckningen är klar sker arvskifte vilket innebär att tillgångarna som klargörs i bouppteckningen ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Fördelningen av tillgångarna ska framgå av ett skriftligt avtal vilket samtliga dödsbodelägare ska underteckna.

Om delägarna i ett dödsbo inte kan komma överens om arvskiftet kan domstolen på begäran av en dödsbodelägare utse en skiftesman. En skiftesman försöker i första hand få delägarna att komma överens. Om detta inte är möjligt kan skiftesmannen besluta om tvångsskifte.

När delägarna i ett dödsbo har bestämt vem som ska ärva vad ur dödsboet ska de upprätta och underteckna en arvskifteshandling. Gör man inte det är det inte heller giltigt. Först när arvskiftet är avslutat upplöses dödsboet.

I ett tidigare inlägg, som du finner här, har vi skrivit om arv och arvsordning. I inlägget har vi skrivit utförligt om testamente och arvsordning. Ett inlägg med information som alla bör läsa!

Har du ännu inte registrerat hos oss?

Point of Law förmedlar juridiska tjänster på ett oberoende sätt och vi vill föra juridiken närmre dig som konsument. Vi vision är att du ska finna den juridiska tjänst du är i behov av. Som konsument kan du jämföra juridiska tjänster, jurister, pris för den juridiska tjänst du är i behov av samt lämna recensioner på slutförd tjänst. Point of Law gör det enkelt, tryggt och smidigt att köpa juridiska tjänster från din telefon, surfplatta eller dator.

Just nu arbetar vi med att kontakta jurister som önskar förmedla sina juridiska tjänster till dig. Så håll utkik på vår sida så finner du inom kort det du behöver. Du kan söka efter den juridiska tjänst du är i behov av här.

För att köpa juridiska tjänster samt för att komma i kontakt med en jurist behöver du registrera dig. Du gör det här och det tar bara någon minut och är självklart helt kostnadsfritt.

När du registrerat dig får du ett mejl med ditt lösenord till den mejladress du uppgivit vid registrering. Vill du sedan ändra ditt lösenord gör du det enkelt och smidigt under fliken “Mitt konto” och “Personlig information“.

Vill du ha hjälp eller upplever att något är problematiskt på vår plattform? Mejla då support@poflaw.se så hjälper vi dig så snart vi kan!

Se till att du inte missar något! Dödsbo är bara en av de många saker vi skriver om. Har du exempelvis läst vårt tidigare inlägg om bodelningsavtalVår blogg finns till för dig! Många upplever juridiken som svår och krånglig vilket vi vill ändra på. Här kan du läsa om många spännande och nyttiga juridiska ämnen. Slå på push notiser så får du ett meddelande så fort vi postar ett nytt inlägg.

Delge oss dina frågor och idéer!

Point of Law önskar ta del av dina frågor eller kanske har du någon idé om vad du vill läsa på vår blogg? Inget är för stort eller litet, svårt eller enkelt. Skriv gärna till oss på bloggen@poflaw.se. Vi ser fram emot att höra från dig!