Bodelning

En ny vecka har startat och med det ges en möjlighet för oss på PointOFLAW att dela ytterligare allmännyttig information med er. Vi har i lite drygt en vecka fokuserat på det familjerättsliga området och tänkte fortsätta i samma anda genom att idag skriva om bodelning.

Du har säkert hört talas om det innan och kanske vet du mycket om det? Exempelvis om du gått igenom en skilsmässa. Hur mycket du än vet och kan så hoppas vi kunna dela med oss av några lärdomar idag. Varmt välkommen till PointOFLAWs blogg.

Bodelning, en gata med flera hus i olika färger

Vad är en bodelning?

Bodelning innebär att man delar makars egendom vid antingen skilsmässa eller ena makens död. Det är en form av ekonomisk överenskommelse mellan makarna i samband med äktenskapsskillnad. Bodelning kan även göras under ett bestående äktenskap om båda är överens om detta eller när ett samboförhållande upplöses.

Hur går det till?

Vid en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman och delas på hälften, en del till vardera make. Eventuella skulder avräknas innan man räknar samman giftorättsgodset och enskild egendom hålls utanför en bodelning. Vill en av parterna behålla viss egendom kan man erbjuda den andre maken att betala pengar för den.

I de fall den ena maken är mycket förmögen och äktenskapet inte har varat i mer än fem år så anses det vara kortvarigt. Den förmögne maken kan i sådana fall begära jämkning vilket innebär att man kan räkna bort en viss summa från bodelningen. Om man varit gifta i ett år kan 1/5 borträknas, vid äktenskap som varat i två år borträknas 2/5 och så vidare. Detta kallas ofta för giftorättstrappan. Genom denna regel vill man förhindra att man skiljer sig för pengar.

Ett exempel

Make A
Enskild egendom     50 000 kr
Giftorättsgods          200 000 kr
Skuld                          50 000 kr

Make B
Enskild egendom    0 kr
Giftorättsgods         50 000 kr
Skuld                         0 kr

Enskild egendom inräkas inte i bodelningen och skulderna avräknas innan sammanställning av giftorättsgodset. Make A går därmed in i bodelningen med 150 000 kronor och make B med 50 000 kronor. Vi adderar dessa och dividerar sedan summan med två. 150 000 + 50 000 = 200 000 / 2 = 100 000 kronor vardera.

Varje make får 100 000 kronor vardera från bodelningen och därefter adderar vi den enskilda egendomen och skulden som A har. Då får vi 100 000 + 50 000 (enskild egendom) och ytterligare 50 000 (skulden).

Make A har efter bodelningen 200 000 kronor och make B har 100 000 kronor.

Makar och sambor

Bodelning kan göras både mellan makar och sambor. Den största skillnaden är det som ska ingå i delningen. För makar är det giftorättsgodset som ska delas, vilket är all egendom som inte uttryckligen är enskild egendom. Giftorättsgodset inkluderar även sådan egendom man förvärvat innan äktenskapets ingående. För sambor är det samboegendomen som delas på hälften. Samboegendom är den bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning under förhållandet.

I tidigare inlägg har vi pratat om innebörden av giftorättsgods och samboegendom. Vill du veta mer hittar du inlägget om makars giftorättsgods här och sambors samboegendom här.

Bodelningsförrättare

Vid en skilsmässa eller separation är det inte alltid lätt att genomföra en bodelning, speciellt inte om viljorna drar åt olika håll. Då kan man ansöka om en bodelningsförättare. En eller båda parter kan ansöka om bodelningsförättare om de inte kan enas om hur bodelningen ska gå till. Bodelningsförrättarens uppgift är först och främst att försöka få er att komma överens om en bodelning, om så inte sker kan denne själv välja hur bodelningen ska fördelas, en så kallad tvångsdelning. Bodelningsförrättarens uppgift är att fördela boet så rättvist som möjligt. Informationen om den egendom ni har har kommer bodelningsförrättaren att sammanställa i en bodelningshandling. Detta är ett förslag till bodelning som sedan lämnas in till tingsrätten. Om någon eller båda parterna inte är nöjda med bodelningsförrättarens förslag måste ni överklaga inom fyra veckor annars vinner den laga kraft. Kostnaden för bodelningsförrättaren delas lika mellan parterna.

Ansökan om bodelningsförrättare ges in till den tingsrätt i den ort där någon av parterna var folkbokförda den 1 november föregående år. Ansökan om bodelningsförättare kostar för tillfället 900 kronor och vill du läsa mer om hur ansökan går till kan du göra det här.

De fyra stegen

Bodelningen är en process som brukar delas in i fyra steg. Vi tänkte redogöra för dessa nedan då vi anser att en tydlig bild gör det mer förståeligt.

Bouppteckning

Under bouppteckningen utreder man makarnas eller sambornas tillgångar och skulder. När det gäller makar så inräknar man tillgångar och skulder fram till den dag då ansökan om skilsmässa gjordes. Mellan sambor tar man utgångspunkt i när förhållandet upphörde. Vi har i ett annat inlägg redogjort tydligt för vad en bouppteckning är, du finner inlägget här.

Andelsberäkning

I steg två ska en andelsberäkning göras. Detta innebär att man värderar de tillgångar och skulder som finns. För att kunna värdera dessa tar man hjälp av bouppteckningen. Summan man får fram delas lika mellan parterna efter avräkning av skulderna.

Lottläggning

Under lottläggningen bestämmer makarna hur tillgångarna ska fördelas mellan dem. Vem ska ha huset? Vem vill ha konsten ni köpt på auktion? Hur ska all elektronik och annat bohag fördelas? Det är sådant som fördelas genom lottläggning.

Bodelningsavtal

Det sista, men inte minsta steget är att fastställa bodelningen och lottläggningen genom ett avtal, så kallat bodelningsavtal. I detta avtal anges hur giftorättsgodset, eller om ni är sambor samboegendomen, ska fördelas mellan er. Detta är ett mycket viktigt avtal då ingen av makarna i efterhand kan komma med krav. Självklart hjälper PointOFLAW er med ert bodelningsavtal, ni finner tjänsten här.

PointOFLAW hjälper er!

Det är viktigt att er bodelning blir juridiskt korrekt och följer de lagar som finns. Exemplet ovan är mycket förenklat och i verkliga livet är det ofta både svårare och mer komplicerat, vilket gör att vi rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist. Bodelning är obligatoriskt för makar som ska skilja sig och dessutom ett bra sätt att undvika meningsskiljaktigheter.

Bodelning är en av alla de tjänster som juristerna på PointOFLAW tillhandahåller och ni finner den här. Har du inte registrerat dig så gör du det snabbt och smidigt här och därefter är du endast ett fåtal klick från tjänsten. Fördelen med att köpa bodelningen eller någon annan juridisk tjänst hos oss på PointOFLAW, är att du har möjlighet att jämföra och själv välja den jurist som ni finner rätt för uppdraget. Ni kan också jämföra priser, tid för tjänstens längd och se recensioner från andra köpare. Detta ger dig en unik möjlighet att själv välja. Precis så som vi vill att det ska vara. Enkelt, tryggt och säkert!

Hör av dig!

Dela gärna med dig av dina tankar och givetvis svarar vi på dina frågor. Mejla oss på [email protected] så svarar vi så snart vi kan.