Point of Law Point of Law > Användarvillkor

Användarvillkor

Senast uppdaterad: Juni 2019

Dessa villkor innefattar integritetspolicy, sekretesspolicy och användning av cookies.

Innehållsförteckning

Nyckelord
Sammanfattning av villkorens huvuddrag
Jurist
Konsument
Köp
Tjänst
Tilläggstjänster
Immateriella rättigheter
SKATTER
Order
Recensioner / Feedback
Återbetalningar
Friskrivning
PointOFLAWs Sekretesspolicy
Den korta versionen
Den långa versionen
Informationen vi samlar
Hur samlar vi information?
Hur använder vi den insamlade informationen?
GDPR
Delning av din information till tredje part
Cookies och lokal lagring
Blockera Cookies
Säkerhet
Tredje parts hemsidor
Uppdatering av din information
Ändringar i sekretesspolicyn
Företagsändring
Frågor?

Nyckelord

Tjänst är tjänster som erbjuds av jurister på Point of Law.

Jurister är användare som erbjuder tjänster genom Point of Law.

Konsumenter är användare som köper tjänster genom Point of Law.

Tjänstesida är den sida där juristen kan beskriva sin tjänst och dess villkor, och konsumenten kan köpa tjänsten samt lägga en order.

Tilläggstjänster är ytterligare tjänster som erbjuds utöver tjänsten som sådan. Detta för ett tilläggspris som bestäms av juristen.

Order är den formella överenskommelsen mellan konsumenten och juristen som ingås efter det att konsumenten genomfört ett köp av juristens tjänst.

Tvister är oenigheter som upplevs under en order mellan en konsument och jurist. Alltså de oenigheter som inte löses genom ömsesidig annullering eller ett godkänt avbrott.

Verifierad profil är en profil vars användares legitimitet kontrollerats. Detta genom att säkerställa att det angivna organisationsnumret har anknytning till användaren och de angivna kontaktuppgifterna.

Verifierad jurist är den jurist vars examensbevis har kontrollerats för att säkerställa att hen innehar en svensk juristexamen och ett examensbevis utfärdat från ett svenskt universitet. Vid en eventuell utländsk juristexamen begär vi ett utlåtande från UHR (Universitet- och Högskolerådet), vilket ska visa på utbildning likvärdig den svenska juristexamen.

Prioriterad tjänst är tjänster som fått prioriterad visning mot betalning.

Bakgrundsdata är bland annat IP-adress, operativsystem, webbläsare, cookies och annan identifiering som sker automatiskt.

 

Sammanfattning av villkorens huvuddrag

Jurist

Konsument

Köp

Tjänster

Tilläggstjänster

Immateriella rättigheter

Skatter

Jurister och konsumenter ansvarar själva för att följa gällande lag. Konsumenter kan förpliktas till att betala indirekta (så som VAT eller GST) skatter utöver priset som visas för tjänsten till följd av köp genom plattformen beroende på vart de uppehåller sig. Jurister ansvarar själva för att de följer gällande redovisningsskyldigheter, moms, skatt och liknande för det land där de är aktiva.

Order

Recensioner / Feedback

Återbetalningar

Friskrivning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SVARAR Point of Law ELLER DESS SAMARBETSPARTNERS FÖR SKADOR AV NÅGON ART SOM HÄRSTAMMAR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV PLATTFORMEN. DETTA INNEFATTAR DIREKETA SÅVÄL SOM INDIREKTA SKADOR MEN BEGRÄNSAS INTE AV INKOMSTFÖRLUSTER, PERSONSKADOR, SAKSADOR, EKONOMISKA SKADOR OCH ANDRA SKADOR.

Point of Law´s Sekretesspolicy

Vänligen läs denna policy noggrant för att förstå våra policyer och rutiner angående din information och hur vi behandlar den. Om du inte godkänner våra policyer och vår hantering, kommer du inte att kunna använda vår plattform Point of Law. Genom att använda vår plattform, godkänner du denna sekretesspolicy. Denna policy kan komma att ändras. Efter att ändringar i policyn gjorts anses din fortsatta användning av sidan att ses som ett accepterande. Var vänlig läs policyn regelbundet för uppdateringar.

Den korta versionen

Point of Law bryr sig om din integritet. Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till tredje part förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna som Point of Law erbjuder, vilket innebär att du kan köpa, sälja, dela informationen du vill på webbplatsen, betala för tjänster, lämna recensioner och så vidare. Vi samlar information som du ger oss eller som du frivilligt delar med andra användare, och även annan teknisk data som automatiskt samlas in av våra system, såsom IP-adresser, webbläsarinformation och cookies för att du ska få en bättre användarupplevelse och en mer personlig surfupplevelse.

Information som du ger oss under registreringsprocessen kommer att förbli privat och säker.

Information som du väljer att publicera på webbplatsen såsom exempelvis foton, videos, text och recensioner är inte längre privat, precis som all information du publicerar online.

Teknisk information (bakgrundsdata) som samlas in av våra system, eller tredjepartssystem kan automatiskt användas för att driva tjänsten, optimering, analys, marknadsföra innehåll på sidan och förbättring av din användarupplevelse. Vi kan komma att använda din information för att kontakta dig, tillhandahålla meddelanden som är relaterade till dina aktiviteter eller för att erbjuda dig kampanjer och allmänna uppdateringar, men vi kommer inte att låta någon annan person, inklusive säljare och köpare, kontakta dig på något annat sätt än genom din användarprofil.

Observera att ovanstående endast är huvuddragen. Vi ber dig att läsa mer om informationen vi samlar, hur vi använder den, förstå vad meningen med cookies är (nej, du kan inte äta dem) och mer därtill i den långa och tråkiga versionen av vår integritetspolicy nedan.

Den långa versionen

Informationen vi samlar

När du registrerar dig på sidan uppger du särskild information så som email och fullständigt namn. Vi samlar även annan data så som betalnings uppgifter (DIBS merchant ID) och person/organisationsnummer för att effektivt kunna driva plattformen.

Annan information som beteende, webbläsare, geo-placering och IP-adress kan också samlas för att förbättra upplevelsen.

Hur samlar vi information?

Det mesta vi samlar är sånt vi direkt fått från dig vid registrering. Även sådant som anges på jobbsidan såsom uppladdade bilder och bakgrundsdata är sådant vi samlar.

Hur använder vi den insamlade informationen?

Vi använder endast personlig information för att ge dig service och säkerhet. Exempelvis kan vi använda den information som samlats in från dig för att verifiera din identitet. Vi kan även använda informationen för att upprätta och konfigurera ditt konto, verifiera eller återställa ett lösenord, logga din aktivitet och kontakta dig. Informationen hjälper oss att förbättra vår tjänst för dig, anpassa din surfupplevelse och informera dig om ytterligare produkter, tjänster eller kampanjer från Point of Law som kan vara av intresse för dig. Dessutom hjälper den här informationen oss att spåra bedräglig aktivitet och annan olämplig aktivitet. Vi kommer att begära ditt samtycke innan vi använder informationen för annat ändamål än de fall som anges i dessa användarvillkor. Vi bearbetar personlig information själva i Sverige med undantag för de fall vi skulle anlita externa utvecklare och de tjänster vi använder såsom Google analytics och liknande. Vi kan komma att behandla din personliga information på en server som ligger utanför det land du bor i. Vi behåller informationen så länge det är nödvändigt och relevant för vår verksamhet.

GDPR

The General Data Protection Regulation benämns på svenska Dataskyddsförordningen och är till för att skydda dina rättigheter, friheter men särskilt din rätt till skyddade personuppgifter. Med det sagt är det viktigt för oss att behandla dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Delning av din information till tredje part

Vi säljer inte din information till tredje part för marknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kan kombinera din personliga information med information som vi automatiskt samlar in eller information från andra företag och använda det för att förbättra och anpassa våra tjänster, innehåll och marknadsföring. För att inte få marknadsföring riktad till dig från oss kontakta support@poflaw.se.

Vi kan komma att dela din information med tredje part för att utveckla sidan, driva den vidare och förhindra otillåten aktivitet.

Cookies och lokal lagring

När du besöker sidan kan vi använda kända metoder så som cookies (eller likande) som sparar information på din dator eller liknade för att tillåta bland annat automatisk inloggning. Detta också för att förbättra din upplevelse på plattformen överlag. Cookies kan även användas för att anpassa marknadsföring.

Blockera Cookies

Du kan ställa in din webbläsare för att blockera alla cookies, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster. Information om hur du tar bort eller kontrollerar cookies finner du på www.aboutcookies.org (Observera att denna webbsida inte tillhandahålls av Point of Law och vi kan därmed inte säkerställa dess innehåll eller tillgänglighet). Det är viktigt att komma ihåg att många av våra tjänster kanske inte fungerar korrekt om dina cookies är inaktiverade. Till exempel kan cookies i vissa fall spara innehåll till formulär och liknande.

Säkerhet

Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla webbplatsens säkerhet, din information och för att förhindra otillbörlig åtkomst till den genom säkerhetsåtgärder och interna rutiner. Vi garanterar dock inte att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa. Användare som har registrerat sig på Point of Law förväntas att hålla sitt lösenord säkert och att inte dela sitt lösenord till tredje part.

Tredje parts hemsidor

När du använder Point of Law kan du stöta på länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Point of Law ansvarar inte för dessa webbplatser och vi avsäger oss allt ansvar gällande sekretessfrågor eller andra legala frågor i förhållande till dessa sidor. Vi uppmanar dig att noggrant läsa sekretesspolicyerna och användarvillkoren för dessa webbplatser. Våra användarvillkor och vår integritetspolicy gäller endast information som samlats in av oss i enlighet med denna policy.

Uppdatering av din information

Du kan granska och ändra din personliga information genom att logga in på webbplatsen och besöka din profil. Du kan ta kontakt med oss på support@poflaw.se för att begära tillgång till, redigera eller ta bort personuppgifter som du en gång givit oss. Vi kan inte radera dina personuppgifter utan att även ta bort ditt användarkonto. Vi kan inte tillse en begäran om att ändra information om vi anser att ändringen skulle bryta mot lag eller lagkrav eller vad som skulle vara inkorrekt information.

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy när som helst, vänligen besök denna sida med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad. Ändringar träder i kraft från det att de laddats upp på denna sida.

Företagsändring

För det fall vi genomgår företagsändring som exempelvis fusion, förvärv, konkurs eller försäljning av hela eller delar av våra tillgångar, kan din information vara bland de överförda tillgångarna.

Frågor?

Om du har några frågor eller funderingar kring våra användarvillkor, vänligen kontakta oss på support@poflaw.se, vi gör vårt bästa för att besvara din fråga inom rimlig tid.

.