Alla tillgängliga tjänster

Äktenskapsförord
Money
3.000kr
User
EgleBalsiene Ny på Point of Law
Varumärkesansökan – Sverige
Money
7.125kr
User
EmelieApell Ny på Point of Law
Överklagande av myndighetsbeslut
Money
10.000kr
User
EgleBalsiene Ny på Point of Law
Testamente
Money
3.500kr
User
EgleBalsiene Ny på Point of Law
Konsultavtal
Money
2.600kr
User
DennisIvarsson Ny på Point of Law
Uppehållstillstånd – juridisk rådgivning
Money
1.725kr
User
EgleBalsiene Ny på Point of Law
Juridisk rådgivning uppehållstillstånd
Money
2.200kr
User
MariaB Ny på Point of Law
Förundersökning – Sverige
Money
6.375kr
User
EmelieApell Ny på Point of Law
Varumärkesansökan – EU
Money
18.750kr
User
EmelieApell Ny på Point of Law
Överklagande av beslut i ärende gällande uppehållstillstånd
Money
12.500kr
User
MariaB Ny på Point of Law
Överklaga till hovrätt
Money
2.800kr
User
DennisIvarsson Ny på Point of Law
En timmes juridisk rådgivning
Money
1.725kr
User
EgleBalsiene Ny på Point of Law
Avtalsgranskning
Money
1.400kr
User
DennisIvarsson Ny på Point of Law
Avtalsgranskning och korrektur
Money
10.000kr
User
DennisIvarsson Ny på Point of Law
Borgensåtagande
Money
3.280kr
User
DennisIvarsson Ny på Point of Law
Äktenskapsförord
Money
2.800kr
User
MariaB Ny på Point of Law
Samboavtal
Money
3.000kr
User
EgleBalsiene Ny på Point of Law