Äktenskap

Finns det större glädje och lycka än att gifta sig med personen man älskar? Förmodligen inte. Vare sig du redan är gift eller ska gifta dig så finns det en del saker som är bra att känna till, inte minst juridiskt. Vi på Point of Law tänkte därför ägna detta inlägg åt att prata om äktenskap och det som hör därtill. Varmt välkommen till Point of Law!

Äktenskap, nygift par som går på en bro samt håller varandra i handen.

Vem kan ingå äktenskap?

Två personer kan tillsammans ingå äktenskap. Sedan år 2009 gäller detta även samkönade par, som tidigare endast kunde registrera sitt partnerskap. För att ingå äktenskap måste du vara 18 år fyllda och du får inte ingå äktenskap med släktingar i rätt upp- eller nedstigande led. Exempelvis får man inte gifta sig med sin syster eller mor. Det är dock tillåtet att ingå äktenskap med ett halvsyskon efter tillstånd av länsstyrelsen. Du får inte heller vara gift när du ska ingå ett äktenskap.

För att kontrollera att det inte föreligger något hinder mot äktenskap görs en så kallad hindersprövning. Hindersprövningen begärs av det par som ska ingå äktenskap och genomförs av Skatteverket. Skatteverket kommer i de fall inga hinder föreligger, att utfärda två intyg. Ett intyg om hindersprövning samt ett vigselintyg, dessa är giltiga i fyra månader. Dessa intyg lämnas till vigselförrättaren. Mer information om hindersprövning samt blanketter finner du här.

Hur ingås äktenskap?

Ett äktenskap är ett juridiskt avtal mellan två samlevande personer. Skälet till äktenskap är ofta känslomässigt och syftet att vi ingår äktenskap är för att vi vill dela vårt liv med vår andra hälft. Men juridiken är viktig och får inte glömmas bort, även i de mest lyckliga stunder.

Ett äktenskap kan ingås på två sätt. Antingen genom en borgerlig vigsel eller vigsel inom ett trossamfund. Den borgerliga vigseln förrättas av den som är förordnad av länsstyrelsen och sker som regel i Rådhuset. Förordnandet gäller under viss tid och ibland under bara en dag. Om ni önskar en borgerlig vigsel bokar ni tid via kommunens kansli. Vigsel inom ett trossamfund förrättas av en behörig vigselförrättare. Vigseln sker då exempelvis i kyrkan, moskén, synagogan eller på annan valfri plats som väljs av de blivande makarna. Ta kontakt med den församling eller liknande som ni önskar utför vigseln.

Om ni tidigare ingått ett registrerat partnerskap och vill ingå äktenskap så kan ni läsa mer här om hur ni går tillväga.

Underhållsskyldighet

Ur äktenskapsbalken (1987:230) framgår att man ska visa varandra trohet och hänsyn. Makarna ska fördela sysslor och utgifter mellan sig samt gemensamt vårda hem och barn. Som makar har man underhållsskyldighet gentemot varandra vilket enkelt kan beskrivas som att man ska hjälpas åt och samråda för att verka för familjens bästa. Som make är man skyldig att bidra till den andra makens personliga behov om den ena maken inte kan försörja sig själv. Makarna ska leva på ungefär samma ekonomiska standard och ett tillskott från den andra maken kan gälla exempelvis kostnader för mat, boende, kläder och rekreation. Man kan kalla det för äktenskapets moraliska kärna.

Giftorättsgods

Vi har tidigare talat om giftorättsgods, vilket innebär att allt makarna äger, både det som vardera make tar med in i äktenskapet som det som förvärvas under äktenskapets gång är giftorättsgods så länge det inte uttryckligen är enskild egendom. Enskild egendom är exempelvis egendom som genom äktenskapsförord, arv eller gåva är enskild egendom. Vid en skilsmässa delas giftorättsgodset på hälften, en del till vardera make. För att ett arv eller gåva ska vara enskild egendom måste det uttryckligen framgå att egendomen är enskild.

Tillgångar och skulder

Varje make ansvarar för sina skulder. Alltså kan inte en fordringsägare kräva den icke skuldsatta maken att betala skulden för den andra maken. Varken genom giftorättsgods eller enskild egendom. Däremot så utgår Kronofogden från att all lös egendom som två sammanlevande makar har tillhör den skuldsatte maken och kan därför utmäta denna egendom. Om den icke skuldsatta maken äger egendomen eller delar av den så måste han eller hon styrka detta vilket kan göras med exempelvis kvitton, gåvobrev eller liknande.

Äktenskapsskillnad

Att prata om skilsmässa är naturligtvis inte roligt, inte heller att läsa om, men det är viktigt. Vi må vilja blunda för verkligheten men statistiken säger att år 2014 så var det 24 300 äktenskap som upplöstes i Sverige (källa: scb.se). Livet bli inte alltid som man önskar eller tänkt sig och då är det viktigt att veta vad man har för rättigheter och skyldigheter. Hur gör man då om man önskar skiljas?

Ansökan om skilsmässa lämnas in till Tingsrätt din kommun tillhör, detta görs av en eller båda makarna tillsammans. Om ni inte har några barn så kan skilsmässan godkännas omedelbart om båda är eniga. I de fall ni har barn som är yngre än  16 år tillkommer en betänketid om sex månader, detta gäller oavsett om barnet eller barnen är gemensamma eller inte. Desamma gäller även om endast en av er vill genomgå skilsmässa. När dessa sex månader gått måste ansökan fullföljas och om detta inte görs forsätter ni livet som makar. Fullföljan måste göras senast ett år efter betänketidens början. I de fall ni levt åtskilda i minst två år har vardera maken alltid rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid.

Äktenskapsförord

Vi har tidigare pratat om äktenskapsförord, du hittar det tidigare och mer utförliga inlägget här. Där finner du information om vad är äktenskapsförord är, vad det bör innehålla och hur ni går tillväga. Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som reglerar hur egendomen ska fördelas vid en eventuell skilsmässa om man inte vill följa äktenskapsbalkens regler. Ett äktenskapsförord kan upprättas av makar eller blivande makar.

Point of Lawförmedlar den juridiska tjänsten äktenskapsförord och du finner den här. Hos oss kan ni själva välja vilken jurist just ni vill som ska upprätta ert äktenskapsförord, till ett fast pris och under den tidsram som passar er. Bra va?!

Point of Law finns här för dig!

Vi finns här för dig vare sig du vill lära dig mer om juridikens alla delar genom vår blogg. Eller kanske är du i behov av en juridisk tjänst? Du hittar alla tjänster vi förmedlar här. Enkelt, tryggt och säkert. Precis så som vi vill att juridiken ska vara. Har du ännu inte registrerat dig så gör du det med ett fåtal klick här och det är givetvis helt kostnadsfritt!

Kontakta oss!

Vilken del av juridiken vill du lära dig mer om? Vad önskar du läsa om på vår blogg? Låt oss ta del av dina frågor och synpunkter. Du når oss alltid, enkelt och smidigt, på bloggen@poflaw.se.

P.S. Glöm inte att slå på push notiser så du inte missar framtida inlägg från oss.