Vad gör en advokat?

Välkommen till Point of Laws blogg! I vårt förra inlägg pratade vi om arv. Vem som ärver vem och vilka som har rätt till arv trots testamente? Svar på dessa frågorna och mycket mer hittar du i inlägget, här. Idag ska vi prata om något mer grundläggande, som vi anser att alla bör känna till. Nämligen skillnaden mellan en jurist och en advokat.

Böcker. Skillnad mellan jurist och advokat?

Advokat

Både jurister och advokater har i grunden samma utbildning. Utbildningen genomförs på något av de sex universitet som erbjuder den. Från norr till söder är dessa; Umeå Universitet, Uppsala Universitet, Stockholms Universitet, Örebro Universitet, Göteborgs Universitet, Kalmar Universitet och Lunds Universitet. Utbildningen är 4,5 år lång och efter avklarad examen blir man jurist. Om man påbörjade utbildningen före den 1 juli 2007 fick man efter avklarad examen titeln Jur. kand. som är en förkortning för Juris kandidatexamen. De som påbörjade utbildningen efter detta datum fick och får titeln jurist. Det är endast benämningen som ändrats men innebörden är densamma.

Vad krävs för att bli advokat?

Advokat är en skyddad titel och för att antas som ledamot i Advokatsamfundet krävs att ett antal kriterier uppfylls. Dessa lyder som följer;

  • Minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet. Med detta avses biträdande jurist vid en advokatbyrå alternativt vid egen juridisk byrå.
  • Det krävs en advokatexamen. För examen krävs utbildning med avslutande muntlig examination.
  • Innan en jurist antas som ledamot i Advokatsamfundet kontrolleras att juristen har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt lämpad för advokatverksamhet.

Regler för en advokat

En advokat ska utföra sitt arbete i enlighet med Advokatsamfundets etiska regler som finns till för att skydda klientens intresse. Advokatsamfundet utövar tillsyn för att säkerställa att de etiska reglerna följs och det ställs höga krav på advokatens arbete.

Utöver de etiska reglerna är en advokat skyldig att följa god advokatsed. Grunden för den goda advokatseden finns nedtecknad i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. Du kan läsa mer om det här.

Reglerna har som huvudsaklig uppgift att skydda och värna om klientens intressen. Advokater har tystnadsplikt men förutom det finns det ett antal kärnvärden som ses som en del av de etiska reglerna. Kärnvärdena är lojalitet, oberoende och frihet från intressekonflikter.

En annan viktig del är att advokater omfattas av ett försäkringsskydd som är obligatoriskt. Försäkringen skyddar klienten i det fall advokaten skulle begå ett fel.

Vidareutbildning är viktigt och varje år måste en advokat genomgå minst 18 timmars vidareutbildning.

Är du nyfiken och vill läsa mer? Du finner en länk till Advokatsamfundets hemsida här.

Tillsyn

Tillsyn över advokaterna utövas av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Tillsynen görs med hänsyn till god advokatsed och i det fall disciplinnämnden anser att en advokat brutit mot den kan advokaten tilldelas en disciplinär påföljd. Påföljden varierar med hänsyn till hur grov överträdelse advokaten gjort. Påföljderna är erinran, varning som kan kombineras med en straffavgift om högst 50 000 kronor och i de mest allvarliga fallen kan det bli fråga om uteslutning. Det innebär att advokaten utesluts från Advokatsamfundet och inte längre får kalla sig advokat.

Titeln advokat ses ibland som ett slags kvalitetsstämpel. Inte minst för att kraven att bli advokat är höga men även för att de som nämnts ovan står under tillsyn av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Jurist

Som nämnt i början av inlägget har både jurister och advokater samma utbildning och examen från något av universiteten som erbjuder juristutbildning. Efter att juristen arbetat under tre år som biträdande jurist på advokatbyrå eller på egen juridisk byrå kan han eller hon gå en utbildning hos Advokatsamfundet. Därefter avlägga ett muntligt prov och ansöka om att bli ledamot i Advokatsamfundet. Om hen blir antagen kan hen benämna sig advokat.

Jurist är inte en skyddad titel och därmed kan egentligen vem som helst kalla sig jurist men normalt kan man förutsätta att juristen har en juristexamen. Många jurister väljer att inte få titeln advokat. Att de väljer denna väg betyder inte att de inte har lång erfarenhet och hög kompetens.  

Vare sig om du ska anlita en jurist eller advokat kan det vara en god idé att läsa lite om byrån hen arbetar på eller driver. Det kan även vara bra att kolla hur lång erfarenhet juristen eller advokaten har och vilken typ av juridik hen arbetar med. Det är viktigt att du känner dig trygg med den jurist eller advokat som ska hjälpa dig med din juridik.

Point of Law

Point of Law är en marknadsplats för juridiska tjänster och vårt mål är att förmedla jurister till dig för just den juridiska tjänst du är i behov av. Vi arbetar nu med att kontakta jurister som är intresserade av att förmedla sina juridiska tjänster genom oss så att du enkelt, tryggt och smidigt kan välja en jurist som är perfekt för den juridiska tjänst du är i behov av. Håll utkik!

Vi anser att du ska kunna tillvarata din rätt till juridisk rådgivning och hos oss ska du inom en snar framtid kunna jämföra jurister, dess erfarenhet, pris och tillgänglighet. Detta för att du ska kunna göra ett väl underbyggt val när du behöver hjälp. Här kan du söka efter alla de tjänster vi erbjuder.

Registrera dig

Du registrerar dig på bara någon minut och det är självklart helt kostnadsfritt. När du registrerat dig underlättar dina navigeringsmöjligheter på sidan och du kan jämföra jurister och juridiska tjänster i lugn och ro. Du finner registreringssidan här.

När du registrerat dig kommer du få ett mejl med ditt lösenord till den adress du uppgav vid registrering. Lösenordet kan du sedan ändra om du önskar under personlig information, som du hittar här.

Har du någon fråga kring registrering eller i övrigt om vår tjänst är du välkommen att mejla oss på support@poflaw.se så hjälper vi dig så snart vi kan.

Glöm inte slå på push notiser

På din skärm finner du en liten röd symbol med en ringklocka. Klickar du på den slår du på push notiser, vilket innebär att du alltid får en notis när vi publicerar ett nytt blogginlägg. Vår blogg finns till för dig och här skriver vi om juridik som vi tror att du kan ha nytta av. Finns det något visst inom juridiken som du önskar läsa mer om? Eller kanske har du en fråga? Mejla oss på bloggen@poflaw.se så ska vi försöka svara på din fråga i något av kommande inlägg.