Ackord är en ekonomisk överenskommelse mellan ett företag som har betalningssvårigheter och en fordringsägare. Denna överenskommelse innebär vanligtvis att fordringsägaren avstår eller sätter ned delar av sina fordringar, vilket syftar till att näringsidkaren ska återfå ekonomisk balans. Storleken på ackordet är ofta bestämt till en viss procent.