När man inom avtalsrätten mottagit ett anbud har anbudsmottagaren en viss tid på sig att acceptera anbudet. Därefter förfaller anbudet och man kallar denna tid för acceptfrist. Tidsfristen varierar från fall till fall och den ska man bestämma i anbudet. Om så inte är fallet gäller det som kallas för legal acceptfrist som bestäms genom lag. I lagen tar man hänsyn till hur lång tid det tar att skicka anbudet, exempelvis så är det skillnad mellan att skicka mejl och brev eller om man ger anbudet muntligt. Dessutom ska anbudtagaren givas en skälig betänketid. Om personen inte accepterar anbudet inom tidsfristen förfaller anbudet.