Den person som inom avtalsrätten har godkänt och givit ett jakande svar till ett anbud kallar man för acceptant.