Accept är en term man använder inom avtalsrätten. En accept är ett jakande svar på ett anbud och dess villkor. Efter att man givit en accept har ett avtal kommit till stånd. Den som ger ett anbud kallar man för anbudsgivare.