Ett abstrakt fel eller också ett så kallat objektivt fel, innebär fel som rör egendoms fysiska skick. Ett abstrakt fel innebär att egendom avviker från vad en köpare normalt kan förvänta sig. Exempelvis om du köper en cykel så ska du också kunna förutsätta att den åker framåt när du trampar på pedalerna. Om den inte gör det föreligger ett abstrakt fel.