Point of Law Point of Law > Abstrakt fara

Abstrakt fara innebär att det finns en risk för att fara föreligger men utan att någon konkret fara behöver ha uppstått i det enskilda fallet. Man kan beskriva det som att gärningen har varit ägnad att medföra fara men att faran inte har realiserats. Ett exempel på abstrakt fara är vårdslöshet i trafik.