Point of Law Point of Law > Absolut åtalsplikt

När ett brott har begåtts är det åklagaren som väcker åtal. När så sker föreligger absolut åtalsplikt. Det innebär att åklagaren är skyldig att åtala den misstänkte enligt svensk rätt när följande föreligger:

  1. Brott har begåtts, och
  2. åklagaren anser att det finns tillräcklig bevisning mot den misstänkta personen, men
  3. om den misstänkte icke är myndig, alltså under 18 år, får hen stället en straffvarning.