Point of Law Point of Law > Absolut regel

En absolut regel är en regel eller lag som man måste följa. För att uttrycka det annorlunda kan man säga att regeln eller lagen är tvingande. Det är inte möjligt att avtala bort en tvingande lag och är med ett annat ord indispositiv.

Exempelvis är konsumentköplagen (KKöpL) tvingande. Lagen reglerar förhållandet mellan en näringsidkare och en konsument där parterna är icke jämbördiga. Ett annat exempel är lagen om anställningsskydd (LAS) som är en tvingande lagstiftning. Även här är det fråga om ett icke jämbördigt förhållande. En arbetsgivare inte ska kunna avtala bort lagens regler för att själv vinna fördelar.