Abrogation innebär att man upphäver en lag eller förordning. Det är riksdagen som stiftar lagar och det är även riksdagen som kan ändra eller upphäva en lag.