Abolition innebär antingen att man inte får inleda en förundersökning vid ett visst brott. Alternativt att man inte får väcka åtal för ett visst brott.

Det är regeringen som beslutar om abolition ska ske och det är mycket sällsynt att regeringen beslutar om detta. Ett exempel på abolition under 1960-talet är då abort fortfarande var olagligt i Sverige. Kvinnor åkte då till Polen för att genomföra abort och då genomförde man en abolition som innebar att kvinnorna inte kunde bli åtalade för detta i Sverige.