AB är en förkortning för aktiebolag och ägarna till ett aktiebolag har inget personligt ansvar gällande företagets förbindelser, vilket inte är fallet om man exempelvis driver en enskild firma.

Ett aktiebolag är en juridisk person och kan därför, precis som privatpersoner, ingå avtal, äga tillgångar, ådra sig skulder och bli stämda.