En A-aktie har ett högre röstvärde än en B-aktie på en bolagsstämma. Skillnaden får högst uppgå till 1/10 gällande röstvärdet. Alla A-aktier har samma värde och även lika rösträtt.