W är en bokstav som förekommer betydligt oftare i det engelska språket