Varför det finns en bokstav som ser ut som ett o med en svans kan jag inte svara på