Nära skjuter ingen hare men ett försök till något gott är inget att förglömma