Mera är inte alltid bättre därför kan det vara värt att välja kvalitet över kvantitet