Elektricitet är för oss i Sverige en självklarhet men så är inte fallet i hela värden