Dödsbo

Rubriken känns varken glad eller tilltalande men det är desto viktigare att prata om. Livet på jorden är inte oändligt och därför tycker vi på Point of Law att det är viktigt att prata om vad som händer och vad som juridiskt ska göras när en person lämnar jordelivet. Idag har vi temat dödsbo. Välkommen till vår blogg!

Regnig lantväg. Dödsbo.

Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo eller som man förr benämnde det sterbhus, är kvarlåtenskapen efter en person som avlidit. Med andra ord den avlidnes tillgångar och skulder. Exempel på detta är fastigheter, pengar, fordon och pengar.

Fram tills dess att arvskifte sker är dödsboet en juridisk person och det är dödsbodelägarna som tillsammans förvaltar dödsboet. Dödsbodelägare kan vara efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. En universell testamentstagare är en person som får alla eller en viss andel av den avlidnes tillgångar, enligt den avlidnes testamente.

Dödsbodelägare

Dödsbodelägarna eller om det endast är en person, dödsbodelägare, bestämmer vad som ska hända med den avlidnes tillgångar. Om det är flera dödsbodelägare men bara en som ensam ska förvalta dödsboet behöver han eller hon en fullmakt att utföra det ensam från alla övriga dödsbodelägare.

Delägare av ett dödsbo beslutar tillsammans vad som ska göras och hur dödsboet ska fördelas. Det kan exempelvis innefatta konton som ska avslutas, värdepapper som ska säljas eller en bostad som ska säljas.

Den eller de personer som företrädet ett dödsbo måste vara behörig samt kunna påvisa detta. Innan bouppteckning gjorts behövs därför ett dödsfallsintyg samt en släktutredning som visar när personen avled samt vilka efterlevande som finns. Detta ses som en legitimationshandling för ett dödsbo.

Skulder

Ett dödsbo ska inte betala några skulder för den avlidne förrän en månad efter att bouppteckningen upprättades med anledning av att fordringsägare ska ha tid att ställa krav på betalning. Det är viktigt i de fall där summan för skulderna överstiger tillgångarna.

Om det med säkerhet står klart att tillgångarna överstiger skulderna kan räkningar betalas med pengar från dödsboet när räkningarna förfaller till betalning.

Ibland kan en eller flera skulder uppdagas en tid efter arvskiftet. När det sker ska arvskiftet återgå och skulden eller skulderna ska betalas. Ett undantag från regeln är att efterlevande make och oförsörjda barn har laglig rätt till nödvändigt underhåll i tre månader från dagen då dödsfallet ägde rum.

Kostnader

Det är dödsboet som svarar för alla kostnader såsom begravning, men även anhörigas omkostnader kring begravningen som exempelvis transporter, vistelsekostnader och sorgekläder.

Boutredningsman

Ibland kan det vara så att man vaken vill, orkar eller kan hantera dödsboet. Så även om dödsboet är mycket stort eller om dödsbodelägarna inte kan komma överens. Om så är fallet kan en utomstående boutredningsman vara till hjälp. Delägarna för ett dödsbo kan själva utse en boutredningsman eller låta tingsrätten utse en. Även en testamentsexekutor kan företräda ett dödsbo.

Bouppteckning

Enligt lag ska bouppteckning upprättas inom tre månader efter det att en person avlidit. Därefter ska den lämnas in till Skatteverket, det ska ske senast fyra månader efter det att en person avlidit.

En bouppteckning innefattar dokumentation av alla tillgångar och skulder som finns i dödsboet samt vilka som är dödsbodelägare. Om det finns en efterlevande make ska även dennes tillgångar och skulder medräknas.

Bouppteckningen görs av två personer, så kallade bouppteckningsförrättare. En bouppteckningsförrättare ska får varken vara dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud. En person som känner till dödsboet väl, exempelvis efterlevande make, ska agera bouppgivare, vilket innebär att han eller hon ska lämna uppgifter om dödsboet vid bouppteckningen.

Vi har i tidigare inlägg talat mer om bouppteckning, vad det innebär och hur man går tillväga. Du finner inlägget här.

Tillämplig lag gällande dödsbo

Ärvdabalk (1958:637) är den lag som tillämpas när det gäller både dödsbo, arv, testamente och det som hör därtill. Lagen består av 25 kapitel och anses av många vara svårläst. Är du nyfiken och vill läsa mer finner du lagen här.

Arvskifte

När bouppteckningen är klar sker arvskifte vilket innebär att tillgångarna som klargörs i bouppteckningen ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Fördelningen av tillgångarna ska framgå av ett skriftligt avtal som undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

Om delägarna i ett dödsbo inte kan komma överens om arvskiftet kan domstolen på begäran av en dödsbodelägare utse en skiftesman. En skiftesman försöker i första hand få delägarna att komma överens. Om detta inte är möjligt kan skiftesmannen besluta om tvångsskifte.

Då delägarna i dödsboet bestämt vem som ska ärva vad ur dödsboet ska en arvskifteshandling upprättas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Görs inte det är det inte heller giltigt. Först när arvskiftet är avslutat upplöses dödsboet.

I ett tidigare inlägg, som du finner här, har vi skrivit om arv och arvsordning. I inlägget har vi skrivit utförligt om testamente och arvsordning. Ett inlägg med information som alla bör läsa!

Har du ännu inte registrerat hos oss?

Point of Law förmedlar juridiska tjänster på ett oberoende sätt och vi vill föra juridiken närmre dig som konsument. Vi vision är att du ska finna den juridiska tjänst du är i behov av. Som konsument kan du jämföra juridiska tjänster, jurister, pris för den juridiska tjänst du är i behov av samt lämna recensioner på slutförd tjänst. Point of Law gör det enkelt, tryggt och smidigt att köpa juridiska tjänster från din telefon, surfplatta eller dator.

Just nu arbetar vi med att kontakta jurister som önskar förmedla sina juridiska tjänster till dig. Så håll utkik på vår sida så finner du inom kort det du behöver. Du kan söka efter den juridiska tjänst du är i behov av här.

För att köpa juridiska tjänster samt för att komma i kontakt med en jurist behöver du registrera dig. Du gör det här och det tar bara någon minut och är självklart helt kostnadsfritt.

När du registrerat dig får du ett mejl med ditt lösenord till den mejladress du uppgivit vid registrering. Vill du sedan ändra ditt lösenord gör du det enkelt och smidigt under fliken “Mitt konto” och “Personlig information“.

Vill du ha hjälp eller upplever att något är problematiskt? Mejla då [email protected] så hjälper vi dig så snart vi kan!

Se till att du inte missar något!

Vår blogg finns till för dig! Juridiken upplevs ofta som svår och krånglig vilket vi vill ändra på. Här kan du läsa om många spännande och nyttiga juridiska ämnen. Slå på push notiser så får du ett meddelande så fort vi postar ett nytt inlägg.

Delge oss dina frågor och idéer!

Point of Law önskar ta del av dina frågor eller kanske har du någon idé om vad du vill läsa på vår blogg? Inget är för stort eller litet, svårt eller enkelt. Skriv gärna till oss på [email protected] Vi ser fram emot att höra från dig!